اسامی زائران که بعد از حادثه جمرات به کاروانشان مراجعه نکرده اند اعلام شد

اسامی زائران که بعد از حادثه جمرات  تا ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه سوم مهرماه به کاروانشان مراجعه نکرده اند، بدین شرح  اعلام شد:

ردیف

 نام

نام خانوادگی

شماره کاروان

۱

عبدالرسول

ابراهیمی

۲۴۰۱۰

۲

نوربخش

ابراهیمی

۳۰۲۷۸

۳

ابراهیم

احمد جامی

۴۸۰۱۷

۴

سید علی

احمدیان زاده

۱۹۰۵۴

۵

محمدصادق

اخوان

۱۷۲۴۸

۶

عبد الحسین

ارفاقی

۱۷۲۹۱

۷

حسین

استخری

۲۴۰۱۹

۸

حسن

اسحاقی

۱۳۰۵۳

۹

علی

اسد زاده

۳۰۲۷۸

۱۰

سلمان

اسدی

۴۰۰۱۱

۱۱

وحید

اسلامی

۲۴۰۱۹

۱۲

خاور

اسماعیل پور اقدم

۱۲۰۱۲

۱۳

محمد

اسماعیلی

۱۷۲۴۸

۱۴

حسین

اصغر خیرآبادی

۱۹۰۳۳

۱۵

فرضعلی

اصغری

۳۰۲۷۸

۱۶

موسی

افغانی

۱۰۰۰۳

۱۷

محمدمهدی

اکبرزاده تهمتن

۳۰۰۲۸

۱۸

غلام حسین

الله وردی

۱۸۰۰۳

۱۹

زهرا

الیاسی

۱۲۰۱۲

۲۰

رمضان

امید علی

۴۱۰۲۳

۲۱

داود

امیرآبادی

۲۴۰۱۰

۲۲

رسول

امینی فرقانی

۱۹۳۷۳

۲۳

حمیدرضا

انزایی

۲۸۱۵۹

۲۴

حمیده

ایازی

۳۸۰۳۶

۲۵

ای جمال

ایری

۳۸۰۳۶

۲۶

جمشید

ایزدنیا

۳۰۰۲۸

۲۷

عزت اله

ایزدی

۲۴۰۱۰

۲۸

علی اصغر

ایزذی

۳۰۲۷۸

۲۹

اسدالله

ایمن پور

۲۴۰۱۹

۳۰

سلیم

ایور

۱۲۰۱۲

۳۱

مرادی

آب روش

۲۹۰۱۲

۳۲

تقانگل

آرتق آق قمیش

۳۸۰۱۷

۳۳

رحمان

آرمده

۱۲۰۱۲

۳۴

تازه گل

آزمون

۳۸۰۱۷

۳۵

آمنه

آق

۳۸۰۱۷

۳۶

شهباز

آقاشناس

۲۴۰۳۷

۳۷

محمد رحیم

آقایی پور

 

۳۸

غلام حسین

بارانی

۱۶۱۳۳

۳۹

علیرضا

باغانی

۱۹۲۸۹

۴۰

محمد

باقری

۴۰۰۱۱

۴۱

ابراهیم

باقریان یزدآبادی

۱۳۴۳۰

۴۲

امین

باوی

بعثه رهبری

۴۳

رضاعلی

بخشی

۲۹۰۱۳

۴۴

محمدعلی

بدیعی

۳۰۲۷۸

۴۵

عروج علی

برازنده

۱۰۰۰۳

۴۶

عطاء اله

برزگر

۲۴۰۱۰

۴۷

محمد

برزگر

۲۸۱۵۹

۴۸

بالا اوغلان

برگستان

۱۰۱۱۶

۴۹

محمدباقر

بزاز

۳۰۲۷۸

۵۰

صفرجان

بزرگی

۲۹۰۱۲

۵۱

حبیب اله

بزمی

۱۹۳۷۳

۵۲

حسین

بغلانی

۲۰۲۰۶

۵۳

علیرضا

بنیادی

۲۹۰۱۲

۵۴

حسین

بنیسی

بعثه رهبری

۵۵

جواد

بونسی زاده

۴۱۰۲۱

۵۶

علیرضا

بهاری دلال

۱۳۰۷۷

۵۷

محمدعلی

بهرام پور

۲۸۱۵۹

۵۸

بهرام

بهرامیان

۱۸۰۰۳

۵۹

محمدولی

بهلکه

۳۸۰۱۷

۶۰

رحمت اله

بهمرام

۳۸۰۱۷

۶۱

محمد باقر

بهمن زادگان

۲۴۰۳۷

۶۲

بایرام

بی بی داز

۳۸۰۳۶

۶۳

حسن

بیت غانم

۲۰۲۰۶

۶۴

قدرت

پاپی

۲۹۰۱۲

۶۵

تاج محمد

پارینچی

۳۸۰۱۷

۶۶

ناز محمد

پدری

۳۸۰۳۶

۶۷

محمدعلی

پناهیان

۲۹۰۱۳

۶۸

ابراهیم

پور رستمی

۲۸۱۵۹

۶۹

غلامحسین

پور نسایی

۱۷۲۴۸

۷۰

محمدامین

پیروتی

۱۲۰۱۲

۷۱

عبدالناصر

پیروتی

۱۲۰۱۲

۷۲

حسن

پیروی

۲۴۰۱۶

۷۳

حبیب

ترابی

۲۸۱۵۹

۷۴

علی

تقوی طلب

۱۹۰۲۹

۷۵

صحبت الله

تلخابی

۳۵۰۰۸

۷۶

مصطفی

تودویی

۲۹۰۱۲

۷۷

عبد الله

توغدری

۳۸۰۳۶

۷۸

علی

ثامنی

۲۸۱۵۹

۷۹

محمد

جاتن

۱۹۰۲۹

۸۰

عبد العلی

جان زمین

۳۸۰۳۶

۸۱

سعید

جعفری

۱۷۷۷۵

۸۲

اسماعیل

جعفری

۲۴۰۱۰

۸۳

محمد

جعفری

۲۴۰۳۷

۸۴

سید نصراله

جعفری

۳۰۰۲۸

۸۵

عباس

جعفری

۳۰۲۷۸

۸۶

سیدمهدی

جعفری

۳۰۲۷۸

۸۷

نعمت اله

جهان بین

۳۹۰۰۹

۸۸

عبد الصالح

جهانبازی

۱۸۰۰۳

۸۹

جواد

چکشی

۲۹۰۱۳

۹۰

اسدالله

چنگیزی

۱۳۳۲۲

۹۱

اسماعیل

چوپان نیک

۱۲۰۱۲

۹۲

عزیز

حاج

۱۲۰۱۲

۹۳

محمدرضا

حاجتمند

۱۹۰۳۳

۹۴

علی

حاجی پور

۳۹۰۰۹

۹۵

زلیخا

حاجی زاده

۱۲۰۱۲

۹۶

پرویز

حبیبی

۲۹۰۱۲

۹۷

سیدحسین

حجتی

۲۹۰۱۲

۹۸

عصمت

حسامی

۱۲۰۱۲

۹۹

محمد

حسن پور

۳۰۲۷۸

۱۰۰

مهدی

حسنی

۳۰۲۷۸

۱۰۱

محسن

حسنی کارگر

بعثه رهبری

۱۰۲

رضا

حسینی

۱۰۰۰۳

۱۰۳

سیدحسن

حسینی

۱۹۰۳۳

۱۰۴

سیداحمد

حسینی

۱۹۰۳۳

۱۰۵

حیدر

حسینی

۲۸۱۵۹

۱۰۶

سیدحسین

حسینی

بعثه رهبری

۱۰۷

سیدحمیدرضا

حسینی

بعثه رهبری

۱۰۸

علی میرزا

حسینی دهقانی

۲۴۰۱۶

۱۰۹

حسن

حسینی مقدم

 

۱۱۰

عبداله

حصاری

۱۹۰۲۹

۱۱۱

محمد

حکیمی راد

۴۹۰۰۱

۱۱۲

حسین

حیاتی

۲۴۰۳۷

۱۱۳

قیصر علی

حیدری

۱۳۰۵۳

۱۱۴

صفر محمد

حیدری

۳۸۰۳۶

۱۱۵

بایزید

حیران

۱۲۰۱۲

۱۱۶

مهدی

خادم دزفولی

۱۷۷۷۵

۱۱۷

علی محمد

خادم زاده

۲۴۰۱۹

۱۱۸

عبداله

خادمی

۱۲۰۱۲

۱۱۹

احمد

خادمی

۲۴۰۱۶

۱۲۰

حیدر

خاکسار حقانی

۱۸۰۰۳

۱۲۱

مرتضی

خالو احمدی

۲۴۰۱۰

۱۲۲

حسن

خان پایه

۱۲۰۱۲

۱۲۳

ولی اله

خانی

۲۴۰۱۶

۱۲۴

احمد

خرمالی

۳۸۰۱۷

۱۲۵

زینب

خضر نژادی

۱۲۰۱۲

۱۲۶

ابوالقاسم

خلیلی

۲۹۰۱۲

۱۲۷

گلی

خمانیری

۱۲۰۱۲

۱۲۸

حسن

خواجه پور

۲۴۰۱۶

۱۲۹

ماشااله

خورشیدوند

۲۹۰۱۲

۱۳۰

فتح اله

دارایی

۳۰۲۷۸

۱۳۱

غلامرضا

داغستانی

۱۹۰۳۳

۱۳۲

حسن

دانش

بعثه رهبری

۱۳۳

هرمز

داوری

۱۸۰۰۳

۱۳۴

مهدی

درستکار

۳۴۱۷۸

۱۳۵

رضا

درودی

۱۷۹۹۹

۱۳۶

حمید

دریانورد

۲۴۰۱۶

۱۳۷

ابوالفضل

دشتی

۱۹۰۳۳

۱۳۸

محمود

دشتی

۱۹۲۸۹

۱۳۹

محمد

دوست علیزاده

۱۹۳۷۳

۱۴۰

یوسف

دولتی

۱۷۰۸۲

۱۴۱

تاج محمد

دولو

۳۸۰۰۲

۱۴۲

محمدابراهیم

دهنوی

۱۹۰۲۹

۱۴۳

هادی

ذاکری

۱۹۲۸۹

۱۴۴

محمد

ذاکری

۲۴۰۱۹

۱۴۵

علی

ذبیح زاد پاشا

۳۰۰۲۸

۱۴۶

ولی

ذکایی

۳۰۰۲۸

۱۴۷

حجت اله

رجبی

۳۰۲۷۸

۱۴۸

نوروز محمد

رحمانپور

۳۸۰۱۷

۱۴۹

مصطفی

رحمانی

۲۴۰۳۷

۱۵۰

امیر

رحمت نیا

۱۹۰۲۹

۱۵۱

حسن

رحیمی

۴۰۰۱۱

۱۵۲

رضا

رحیمیان ثابت

۲۹۰۱۳

۱۵۳

قاسم

رسام

۲۹۰۱۲

۱۵۴

گشتاسب

رستمی

۱۸۰۰۳

۱۵۵

محمدمهدی

رضاپور

۳۹۰۰۹

۱۵۶

علی اکبر

رضازاده

۳۰۰۰۵

۱۵۷

محسن

رضایی

۳۰۰۰۵

۱۵۸

علی اصغر

رضایی

۳۰۰۰۵

۱۵۹

محمدجواد

رضی کاظمی

۲۸۱۵۹

۱۶۰

علیرضا

رفیعی

۲۴۰۱۰

۱۶۱

غضنفر

رکن آبادی اصل

بعثه رهبری

۱۶۲

حبیب اله

رمضانی

۱۹۳۷۳

۱۶۳

مرادعلی

رنجیدنی

۱۹۰۳۳

۱۶۴

سید محمدرضا

روحانی

۱۷۲۴۸

۱۶۵

محمد

روزبهانی

۲۹۰۱۳

۱۶۶

اسماعیل

روستایی

۲۴۰۳۷

۱۶۷

محمدعلی

روشن

۲۹۰۱۲

۱۶۸

بی بی

روشن تکه

۳۸۰۱۷

۱۶۹

علی اصغر

روشن روان

۱۹۰۰۹

۱۷۰

یداله

روین تن

۳۰۲۷۸

۱۷۱

احمد

رهبری

۴۱۰۲۱

۱۷۲

غلام حسین

زارع

۲۴۰۱۹

۱۷۳

خلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۷۴

جلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۷۵

حسن

زردی

۱۹۰۲۹

۱۷۶

علیرضا

زرگریان

۲۹۰۱۳

۱۷۷

معصوم

زمانی

۴۱۰۲۳

۱۷۸

محمد حسین

زینعلی

۲۶۰۰۲

۱۷۹

حسین

سبیانی

۱۹۰۲۹

۱۸۰

عبد محمد

ستاری

۱۸۰۰۳

۱۸۱

فریبرز

ستاری دستنایی

۱۸۰۰۳

۱۸۲

احمد

ستوده

۱۰۰۰۳

۱۸۳

حسین

سرفرازی

۱۹۰۳۳

۱۸۴

نصرت الله

سعیدی

۱۷۲۹۱

۱۸۵

محمد

سعیدی زاده

بعثه رهبری

۱۸۶

مریم

سلطانی

۱۲۰۱۲

۱۸۷

ولی

سلطانی

۱۷۲۷۲

۱۸۸

اسماعیل

سلیمانیان

۱۹۰۲۹

۱۸۹

عبدالرضا

سلیمی

۲۴۰۱۰

۱۹۰

علی

سمنانی

۱۹۰۲۹

۱۹۱

آمنه

سنگ پوش

۳۰۰۲۸

۱۹۲

غلام عباس

سهیلی

۲۴۰۳۷

۱۹۳

نور سلطان

شادکام

۳۸۰۰۲

۱۹۴

شهریار

شادمند

۱۹۳۷۳

۱۹۵

غلام رضا

شاکرین

۲۴۰۳۷

۱۹۶

رجبعلی

شاه رجبیان

۱۳۰۵۳

۱۹۷

مرتضی

شاهپوری

۱۳۰۷۷

۱۹۸

احمد

شاهی اقدم

۱۲۰۱۲

۱۹۹

کریم

شجاع پیده

۱۹۳۷۳

۲۰۰

سیدمحمود

شجاعی

۲۹۰۱۳

۲۰۱

حبیب اله

شریفی

۲۴۰۱۰

۲۰۲

حسن

شعبانی

۱۳۰۷۷

۲۰۳

محمود

شماعیان

۱۷۲۰۲

۲۰۴

ابوالفضل

شورایی

۱۹۰۲۹

۲۰۵

حسین

شورایی

۱۹۰۲۹

۲۰۶

حسین

شیخانی

۱۹۰۳۳

۲۰۷

سیدعلی محمد

شیدآبادی

۱۹۰۳۳

۲۰۸

ساراگل

شیروانی

۳۸۰۱۷

۲۰۹

علی

صابری فودانی

۱۳۰۷۷

۲۱۰

علی اصغر

صالحی

۲۸۱۵۹

۲۱۱

غلام رسول

صالحی

۳۹۰۱۱

۲۱۲

عبدالخالق

صداقت فر

۱۳۰۷۷

۲۱۳

حسام الدین

صدیقی

۴۸۰۱۷

۲۱۴

علی

صرفی

آشپزخانه ابوالجدایل

۲۱۵

محبوب

صمدیان

۱۰۰۰۳

۲۱۶

دردی

طاهری

۳۸۰۰۲

۲۱۷

عبدالحمید

طاهری

۴۸۰۱۷

۲۱۸

غلام رسول

طاهری

 

۲۱۹

عید محمد

طریک

۳۸۰۱۷

۲۲۰

یوسف

طلابی

۳۸۰۰۲

۲۲۱

ولی اله

عابدی

۱۳۰۷۷

۲۲۲

مسلم

عارف

۳۵۰۱۰

۲۲۳

حسین

عاروان

۲۹۰۱۲

۲۲۴

اصغر

عباسی

۱۳۰۵۳

۲۲۵

حسن

عبداله پوری

۱۲۰۱۲

۲۲۶

زینب

عبدیان

۱۲۰۱۲

۲۲۷

کمال الدبن

عربشاهی

۴۱۰۲۳

۲۲۸

غلامرضا

عسکری

۲۴۰۱۶

۲۲۹

غلامعلی

عشقی

۱۹۰۲۹

۲۳۰

علی

عطایی

۱۹۰۳۳

۲۳۱

حسینعلی

عفتی

۴۱۰۲۳

۲۳۲

عباس

علی آبادی

۱۹۰۲۹

۲۳۳

حسینعلی

علی پور دستنایی

۱۸۰۰۳

۲۳۴

ارسلان

علی نژاد

۱۹۳۷۳

۲۳۵

مهدی قلی

علیپور فیل آبادی

۱۸۰۰۳

۲۳۶

رحمت اله

عمو هادی

۱۳۰۷۷

۲۳۷

حسین

عیوضی

۱۶۱۳۳

۲۳۸

بهمن

غفارپور

۱۳۰۷۷

۲۳۹

غلامرضا

غلامی

۱۹۳۷۳

۲۴۰

حسن

فتح ابادی

۱۹۰۳۳

۲۴۱

خلیل

فرح

۱۶۱۳۳

۲۴۲

عبدالعزیز

فرح

۲۴۰۱۶

۲۴۳

محمدتقی

فرخاری

۱۹۰۳۳

۲۴۴

براتعلی

فرخاری

۱۹۰۳۳

۲۴۵

محمدحسن

فرخاری

۱۹۰۳۳

۲۴۶

حسن

فقیهی

۳۵۱۹۵

۲۴۷

نورمحمد

فلاح نزاد

۳۰۲۷۸

۲۴۸

محمدمهدی

فلاح هروی

۱۹۰۲۹

۲۴۹

محسن

فلاحی

۱۳۰۷۷

۲۵۰

علی اصغر

فولادگر

بعثه رهبری

۲۵۱

احمد

فهیما

 

۲۵۲

محمد جواد

فیاض

۱۸۰۰۳

۲۵۳

غلام عباس

قادری

۱۹۳۷۳

۲۵۴

نوح علی

قاسمی

۱۰۰۰۳

۲۵۵

هاجر

قاسمی

۱۲۰۱۲

۲۵۶

جلیل

قاسمی

۲۴۰۱۶

۲۵۷

غلامعباس

قاسمی

۲۹۰۱۳

۲۵۸

هدایت

قاسمی

۳۰۲۷۸

۲۵۹

عبد الحلیم

قاضی

۳۸۰۳۶

۲۶۰

سبزخدا

قائدرحمت

۲۹۰۱۲

۲۶۱

گلنار

قدیری

۴۸۰۱۷

۲۶۲

ناصر

قربان نیا میرک محله

۱۷۲۴۸

۲۶۳

صاحب علی

قربانی

۱۰۰۰۳

۲۶۴

حسین

قربانی مهر

۴۱۰۲۳

۲۶۵

حسین

قلی زاده

۴۰۰۱۱

۲۶۶

آنه

قلی ظفر

۳۸۰۱۷

۲۶۷

خدیجه

قنبری

۱۳۰۵۳

۲۶۸

علی

قنبری

۳۰۲۷۸

۲۶۹

قاسم

قنبری

آشپزخانه ابوالجدایل

۲۷۰

جان گل

قوچوق

۳۸۰۳۶

۲۷۱

اوقل بی بی

قورچایی

۳۸۰۱۷

۲۷۲

سیدحماد

قهستانی

۱۷۲۴۸

۲۷۳

محمد رضا

کارگر

۳۴۱۷۸

۲۷۴

حسن

کاشفی

۱۹۰۳۳

۲۷۵

میثم

کاظمی

۱۷۷۷۵

۲۷۶

یوسف

کاکویی

۲۸۱۵۹

۲۷۷

محمد

کامل

۱۶۱۳۳

۲۷۸

کیک

کر

۳۸۰۱۷

۲۷۹

حسین

کرابی

۴۰۰۱۱

۲۸۰

علی

کریم لو

۱۳۰۷۷

۲۸۱

محمد علی

کریمی

۱۳۳۲۲

۲۸۲

جاجی

کریمی

۳۸۰۳۶

۲۸۳

منصور

کشفی

۱۰۰۰۳

۲۸۴

یگن دردی

کلته

۳۸۰۱۷

۲۸۵

محسن

کمیلی مقدم

۱۹۰۳۳

۲۸۶

الیاس

کوسلی

۳۸۰۰۲

۲۸۷

سید جعفر

کهنه

۱۹۲۸۹

۲۸۸

فیض الله

کیوانی

۱۸۰۰۳

۲۸۹

مجتبی

گرجی

۲۹۰۱۲

۲۹۰

بی بی عایشه

گرگانی

۳۸۰۱۷

۲۹۱

عبد الباقی

گل چشمه

۳۸۰۳۶

۲۹۲

محمد

گلشنی

۱۹۰۳۳

۲۹۳

علی

گمارلو

۱۶۱۳۳

۲۹۴

فتح اله

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۹۵

عباس

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۹۶

احمد

لطفی

۱۹۰۳۳

۲۹۷

عباس

لطفی

۲۴۰۱۰

۲۹۸

عبدالرحمن

لطیفی

۱۶۰۱۱

۲۹۹

گلدی بای

مارامائی

۳۸۰۱۷

۳۰۰

حبیب اله

ماروسی

۱۹۰۳۳

۳۰۱

بهرام

مجد

۲۴۰۱۹

۳۰۲

علی اصغر

محرابی

۱۸۰۰۳

۳۰۳

عیدی

محمد عزیزی سورشجانی

۱۸۰۰۳

۳۰۴

نازدار

محمدی

۱۲۰۱۲

۳۰۵

محمد

محمدی

۱۹۰۳۳

۳۰۶

علی اکبر

محمدی سرک

۴۱۰۲۳

۳۰۷

بیک محمد

مرادی

۱۸۰۰۵

۳۰۸

طهماس

مرادی

۲۹۰۱۲

۳۰۹

مصطفی

مرتضایی

۱۷۷۷۵

۳۱۰

سید رضا

مرتضوی

۳۸۰۳۷

۳۱۱

حسن

مرشدی

۱۹۰۳۳

۳۱۲

فواد

مشعلی

بعثه رهبری

۳۱۳

حسن

مشهدی خوشخو

۱۹۱۰۰

۳۱۴

لطیف

مشهدیان

۳۰۲۷۸

۳۱۵

محمدابراهیم

مصطفی زاده

۲۸۱۵۹

۳۱۶

ایمان علی

مصیبی

۳۰۰۲۸

۳۱۷

عباس

معلمی اوره

۱۳۰۷۷

۳۱۸

رجب محمد

مغفوری

۳۸۰۱۷

۳۱۹

یگن بی بی

مقدم اینچه برون

۳۸۰۱۷

۳۲۰

عبدالغفار

ممکن رودی

۴۸۰۱۷

۳۲۱

عطاء اله

منصوری

۲۴۰۱۰

۳۲۲

سیدحسن

موسوی

۲۸۱۵۹

۳۲۳

سیدمحمد

موسوی

۲۹۰۱۲

۳۲۴

مصطفی

موسوی

۳۰۰۲۸

۳۲۵

محمد رضا

موید زاده

۳۵۰۱۰

۳۲۶

علیرضا

مهان نواز

۱۹۰۵۸

۳۲۷

بهرام

مهدیان

۱۸۰۰۳

۳۲۸

علی اصغر

مهرآباد

۱۹۰۲۹

۳۲۹

غلامعلی

مهربانی

۱۹۰۳۳

۳۳۰

ابراهیم

میان آبادی

۱۹۲۸۹

۳۳۱

عمار

میرانصاری

بعثه رهبری

۳۳۲

سیدحمید

میرزاده

بعثه رهبری

۳۳۳

هادی

میرزایی

۱۹۳۷۳

۳۳۴

محمد

میرزایی

۲۹۰۱۳

۳۳۵

حسین

میرمرتضوی

۱۹۳۷۳

۳۳۶

مرجان

نازقلی چی

۳۸۰۱۷

۳۳۷

ابراهیم

ناصری

۴۸۰۱۷

۳۳۸

فرحناز

ناصری

۴۸۰۱۷

۳۳۹

فرهاد

نجفی

۱۸۰۰۳

۳۴۰

احمد

نجفی

۲۴۰۳۷

۳۴۱

عشرت

نریمانی

۱۲۰۱۲

۳۴۲

عبدالعزیز

نساج

۱۶۰۱۱

۳۴۳

علیرضا

نظری

۱۷۲۹۱

۳۴۴

غلامعلی

نظری

۱۹۳۷۳

۳۴۵

احمد

نظری پور

۱۹۳۷۳

۳۴۶

ایرج

نعمت الهی

۲۴۰۱۰

۳۴۷

علی

نعمت زاده

۲۴۰۱۹

۳۴۸

سلطانعلی

نفر شلمزاری

۱۸۰۰۳

۳۴۹

حسین

نورانی

۱۹۲۸۹

۳۵۰

سیدبیژن

نوربخش

۲۸۱۵۹

۳۵۱

بی بی فاطمه

نیاز پیر مرادی

۳۸۰۱۷

۳۵۲

عبدالمجید

نیک روان

۱۷۲۴۸

۳۵۳

نصرت الله

واحدی

۲۴۰۳۷

۳۵۴

محمدرضا

واعظی

۱۹۰۲۹

۳۵۵

محمدرضا

واعظیان

آشپزخانه ابوالجدایل

۳۵۶

علی حسین

ولی پور

۱۸۰۰۳

۳۵۷

ابراهیم

هادی

۱۳۳۲۲

۳۵۸

حسن

همایونی

۳۹۰۰۹

۳۵۹

سبامک

همتیان سورکی

۱۸۰۰۵

۳۶۰

قربان

یعقوبیان

۳۰۲۷۸

۳۶۱

سید ابوالقاسم

یغطین

۲۴۰۱۹

۳۶۲

رحمت اله

یوسفی

۳۰۲۷۸

۳۶۳

مجید

یوسفیان

۱۷۷۷۵

۳۶۴

مجید

یونسی زاده

۴۱۰۲۱

منبع : سازمان حج و زیارت