بازگشت کاروان اهل بیت حضرت امام حسین(ع) از شام به صحرای کربلا در بیستم ماه صفر به صورت نمادین به نمایش در آمد. هیئت حضرت علی اصغر (ع)  جامخانه مقدمات این نمایش را عهده دار بوده است.در کنار این حرکت دسته موزیک هیئت امام حسین(ع) حسینیه اعظم جامخانه نیز با اجرای برنامه این هیئت را همراهی نمود.