القاب زیبای حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا(س) ۱۰۴ لقب و اسم زیبا دارند که آشنایی با این القاب در ایام فاطمیه خالی از لطف نیست.

زیباترین و جذاب ترین و پر محتواترین نام بانوی دو عالم فاطمه (س) است به معنای قطع کردن و جدا شدن است.
هم چنین در کتب معتبر شیعه و سنی از قول رسول الاسلام (ص) نقل شده است: چون خداوند فاطمه و شیعیان او را از آتش دوزخ بریده است دخترم را به این نام نامیدم.
لازم به یادآوری است که علامه مجلسی در روایت معتبر از قول پیغمبر در اخبار الرضا آورده است: حضرت زهرا سلام الله علیهما بعد از خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و بعد از شوهرش حضرت علی مرتضی (ع) از کل انبیاء و رسل و اوصیا رتبه ی بالاتری دارد به طوری که اگر حضرت علی (ع) با ایشان تزویج می نمود او را کفوی و نظیری بر روی زمین تا روز قیامت نبود.
در ادامه به معرفی اسامی و القاب و کنیه ی حضرت فاطمه زهرا (س) می پردازیم که عبارتند از:
۱ـ سیّده : بانو
۲ ـ انسیّهحوراء : انسان بهشتی
۳ ـ نوریّه : موجودی از حقیقت نوری
۴ ـ حانیّه : دلسوز فرزندان
۵ ـ عُذراء : دوشیزه
۶ ـ کریمه : بزرگوار
۷ ـ رحیمه : با محبت ومهربان
۸ ـ شهیده : شهید شده
۹ ـ عفیفه : پاکدامن
۱۰ ـ قانعه : کم توقع
۱۱ ـ رشیده : کامل
۱۲ ـ شریفه : شرافتمند
۱۳ ـ حبیبه : دوست وبا محبت
۱۴ ـ محرّمه : گرامی و مورد احترام
۱۵ ـ صابره : پایدار
۱۶ ـ سلیمه : سالم، اهل سازش، بی عیب ونقص
۱۷ ـ مکرمه : بزگوار وگرامی
۱۸ ـ صفیّه : برگزیده
۱۹ ـ عالمه : دانشمند
۲۰ ـ علیمه : دانا
۲۱ ـ معصومه : نگهداشته شده،بی گناه
۲۲ ـ مغضوبه : ربوده شده،کسی که حقش غصب شده
۲۳ ـ مظلومه : ستمدیده
 ۲۴ ـ میمونه : خوش یمن وبابرکت
۲۵ ـ منصوره : یاری شده ، خداوند او را یاری کرده است
۲۶ ـ محتشمه : با حشمت و احترام
 ۲۷ ـ جمیله : زیبا
۲۸ ـ جلیله : بزرگ
۲۹ ـ معظّمه : احترام گذاشته شده ، گرامی
۳۰ ـ حامله البلوی بغیر شکوی : بلا کش نستوه بی شکوه و شکایت
۳۱ ـ حلیفه العباده و التقوی : قسم خورده ی پرستش و پرهیزکاری
۳۲ ـ حبیبه الله : محبوب خدا
۳۳ ـ بنت الصّفوه : دخترِ برگزیده
۳۴ ـ رکن الهدی : پایه ی هدایت
۳۵ ـ آیه النّبوّه : نشان نبوّت
۳۶ ـ شفیعه العصاه : شفاعت کننده ی گناهکاران
  ۳۷ ـ اُمّ الخیره : مادر نیکوکاران
۳۸ ـ تفّاحه الجنّه : سیب بهشتی
۳۹ ـ مطهره : پاکیزه شدن
۴۰ ـ سیدهالنساء : بزرگبانویزنان
۴۱ ـ بنت المصطفی : دختر حضرت مصطفی(ص)
۴۲ ـ صفوه الرّبّها : برگزیده ی پروردگار
۴۳ ـ موطن الهدی : جایگاه هدایت
۴۴ ـ قرّه العین المصطفی : نور چشم پیامبر اکرم(ص)
۴۵ ـ بضعه المصطفی : پاره ی تن پیامبر(ص)
۴۶ ـ مهجه المصطفی : خون زندگی قلب مصطفی(ص) ، آخرین قطرات خون در قلب که موجب ادامه ی حیات است
۴۷ـ بقیّه المصطفی : بازمانده ی حضرت رسول(ص)
۴۸ ـ حکیمه : با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانه
۴۹ ـ فهیمه : با فهم
۵۰ ـ عقیله : خردمند
۵۱ ـ محزونه : غمگین
۵۲ ـ مکروبه : دل شکسته
۵۳ ـ علیله : بیمار و مریض
۵۴ ـ عابده : پرستنده
۵۵ ـ زاهده : پارسا
۵۶ ـ قوّامه : شب زنده دار
۵۷ ـ باکیه : گریه کننده
۵۸ ـ بقیّه النّبوّه : باز مانده ی پیامبری
۵۹ ـ صوّامه : بسیار روزه گیر
۶۰ ـ عطوفه : با عاطفه و محبّت
۶۱ ـ رئوفه : دلسوز و مهربان
۶۲ ـ حنّانه : غمخوار و با محبّت
۶۳ ـ بِرّه : نیکوکار
۶۴ ـ شفیقه : دلسوز و مهربان
۶۵ ـ إنانه : دردمند
۶۶ ـ والده الصّبتین : مادر دو نواده ی پیامبر
۶۷ ـ دوحه النّبی : شاخسار پیامبر
 ۶۸ ـ نور سماوی : نور آسمانی
۶۹ ـ زوجه الوصیّ : همسر جانشین پیامبر
۷۰ ـ بدر تمام‌ : ماه شب چهارده
۷۱ ـ غرّه غراء : سپید رویِ نورانی
۷۲ ـ درّه بیضاء : گوهر تابناک
۷۳ ـ روح أبیها : روان پدر بزرگوارش حضرت رسول(ص)
۷۴ ـ واسطه قلّاده الوجود : حلقه ی اتصال زنجیر هستی
۷۵ ـ درّه البحر الشّرف و الجود : در دریای شرافت و سخاوت
۷۶ ـ ولیّه الله : دوست خدا و کسی که خدا او را ولی قرار داده
۷۷ ـ سرّ الله : راز نهانی خدا
۷۸ ـ امینه الوحی : امین وحی الهی
۷۹ ـ عین الله : دیده ی خدایی
۸۰ ـ مکینه فی عالم السّماء : دارنده ی جایگاه در عالم آسمان
۸۱ ـ جمال الآباء : موجب زیبایی پدران
۸۲ ـ شرف الأبناء : افتخار برای فرزندان
۸۳ ـ درّه البحر العلم و الکمال : درّ دریای دانش و کمال
۸۴ ـ جوهره العزّ و الجلال : گوهر تابناک عزّت و بزرگوار
۸۶ ـ مجموعه الماصر العلّیّه : گرد آورنده ی یادگارهای برین
۸۷ ـ مشکوه نور الله : چراغدان نور الهی
۸۸ ـ زجاجه : شیشه وچرغدان نور الهی
۸۹ ـ کعبه الآمال لأهل الحاجه : کعبه آرزوهای نیازمندان
۹۰ ـ لیله القدر : شب قدر:مقصود از “لیلهالقدر” در قرآن فاطمه(س)است
۹۱ ـ لیله مبارکه : شب با برکت
۹۲ ـ ابنه من صلّت به الملائکه : دختر آن کس که فرشتگان به او اقتدا کرده و نماز خواندند
۹۳ ـ قرار قلب امّها المعظّمه : آسایش بخش دل مادر بزگوارش
۹۴ ـ عالیه المحلّ : بلند جایگاه
۹۵ ـ سرّ العظمه : راز بزگی وبزگواری
۹۶ ـ مسکوره الظلع : پهلو شکسته
۹۷ ـ رضیض الصّدر : سینه شکسته
۹۸ ـ مغضوبه الحق : کسی که حقش غصب شده است
۹۹ ـ خفی القبر : کسی که قبرش پنهان است
۱۰۰ ـ مجهوله القدر : قدر ناشناخته
۱۰۱ـ ممتحنه : آزمایش شده
 ۱۰۲ ـ المظلوم زوجها : کسی که هسرش ستم دیده است
۱۰۳ ـ المقتول ولدها : فرزند کشته شده
۱۰۴ ـ کوثر : صاحب خیر فراوان ، صاحب فرزندان بسیار