امام محمد باقر علیه السلام

نام
القاب
کنیه
محمد
باقرالعلوم-شاکر-هادی-امین شبیه-به خاطر شباهت ایشان به پیامبر اکرم
ابوجعفر
نام پدر
نام مادر
علی
فاطمه بنت اسد
تاریخ ولادت
محل ولادت
مدت امامت
مدت عمر
۱رجب یا ۳ ماه صفر سنه ۵۷ هجری
مدینه طیبه
۱۹ سال
۵۷ سال
همسرانفرزندان

ام فروه بنت قاسم،ام حکیم، چند ام ولد
پسران: امام جعفر صادق-عبدالله-ابراهیم عبیدالله-علی
دختران: زینب- ام سلمه
تاریخ شهادت
محل دفن
نام قاتل
۷ ذی الحجه سنه ۱۱۴ هجری
بقیع
ابراهیم بن ولید-زهرالود