شیطان گرایان و مراکز قدرت حامی آن ها، برای ترویج نمادهای شیطانپرستی در حوزه فرهنگ عمومی از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند ، متاسفانه در چند سال اخیر بسیاری از این نماد ها در قالب افسانه مغولی گرگ خاکستری ولی در حقیقت برای ترویج نماد شیطانپرستی به کشور عزیزمان وارد شده است و رو به گسترش و ترویج می باشد

و این امر آگاهی هرچه بیشتر مسئولین اجرایی و فرهنگی کشورمان را می طلبد که با همکاری نهادهای علمی-پژوهشی در این زمینه ،‌اقدام به برخورد صحیح و جلوگیری از ترویج این نمادها در کشورمان نمایند. روشهای دیگر ترویج این نمادها در زیورآلات ، پوشاک و البسه ،‌طراحی ساختمان ها ، نقاشی بر روی دیوارها و اماکن عمومی و … میتوان اشاره نمود.

گستره ی‌ این نمادها باعث می‌شود که ذهنیت‌ها و ارزش‌های مردم هماهنگ با معانی آنها شکل بگیرد. نمادها هویت سازند و به فرد و جامعه هویت می‌بخشند و خودپنداره‌هایی را ایجاد می‌کنند که به زندگی و رفتارهای افراد معنا می‌دهد و مردم با همین معانی وجود و زندگی خود را تفسیر کرده و ارزش‌ها و اهداف زندگی خود را تعریف می‌کنند.

کارکرد هویت بخشی و معنا دهندگی نمادها در کنار گرافیک و طراحی متفاوت و چشم نوازشان و در دسترس بودن، مد شدن و تبلیغاتی که روی آنها صورت می‌گیرد، باعث استفاده روز افزون از سوی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان دنیا می‌شود. پس از پذیرفته شدن این نمادها در فرهنگ عمومی ملت‌ها، انتقال ایدئولوژی مربوط به این نمادها بسیار ساده و پذیرفتنی می‌شود.

مواظب حیله های دشمنانمان باشیم