بدانید که بهاى تن شما مردم، جز بهشت نیست، آن را جز بدان مفروشید.( امام موسی کاظم (ع) )

 

شهادت مظلومانه ی هفتمین مولای غریب شیعیان تسلیت باد.