دانلود کتاب ضرورت دین از نظرگاه عقل – ویژه جوانان


 زبان: فارسی  نویسنده: محمدرضا کریمی والا
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: ۲۱  ناشر: ای ار پی دی اف
 حجم کتاب: ۴۶۱ کیلوبایت
توضیحات

دین به معنی آیینی الهی که مشتمل بر مجموعه ای از تعالیم اعتقادی، اخلاق، قوانین ومقررات است؛ در حیات بشری چه جایگاه و ضرورتی دارد؟ آیا دین برای بشر، حیاتی و جایگزین ناپذیر است؟ آیا کنار نهادن آموزه های دینی از عرصه های فردی و اجتماعی بشر، اندیشه ای بی اساس و باطل است؟ آیا میتوان ثابت کرد، کسانی که آموزه های دینی را از زندگی خود منها کرده اند با مخاطرات غیر قابل جبران و تحمّل ناپذیری مواجهاند؟ آیا میتوان نقش دین را در تنظیم برخی رفتارهای اخلاقی، جهت ایجاد آرامش روحی افراد و سفارش به بعضی قوانین اجتماعی محدود کرد، و مدعی شد که به هر میزان که متفکّران و اندیشمندان در سایه رشد علمی و عقلی به نیازهای بشر پاسخ داده و مشکلات او را از طریق راهکارهای روانشناختی و جامعه شناختی حلّ میکنند، عرصه دین تنگتر و محدودتر میشود؟ آیا میتوان دورانی فرض کرد که به طور کلّی راهکارهای دینی در زمینه های مختلف، متروک و شیوه های بشری جایگزین آن شده و انسان مستقل از هدایتهای فرا بشری، امور خود را تدبیر کند؟! این قبیل سؤالات؛ از جمله پرسشهای اساسی و مهمّی میباشد که پیرامون اصل دین، خصوصاً در قرون اخیر مطرح شده است. قرونی که پیشرفتهای قابل ملاحظه بشر در حلّ بسیاری از معضلات و مجهولات دیرنه اش در عرصه های علوم انسانی و طبیعی، او را مدّعی، بلکه امیدوار کرده که خواهد توانست با اتّکاء به ابزارهای معرفتی خود، مشکلات روحی روانی و اجتماعی خود را به نحو مطلوبی حلّ و به تدریج ضرورت راهکارهای آسمانی را در حیات خویش منتفی سازد. بدین سان، اثبات ضرورت آموزههای آسمانی برای تمام ادوار بشر، محتاجِ تحقیقی عالمانه است. نوشتار حاضر تکاپویی است در این راستا تا از منظر عقل و بهره گیری از براهین پنج گانه آن، ضرورت دین را از ابعاد مختلف به بحث گذارد و اثبات نماید که تا ابد، دین برای بشر، امری حیاتی و بیبدیل خواهد بود.