دعا به جهت رفع چشم درد

به کرات تجربه شده است که اين کلمات را نوشته و بر چشم درد ببندد بزودي خوب خواهد شد و شفا يابد.

يا بصيرا بلا حدقه احفظ حدقتي بحق حدقتي علي بن ابيطالب اعيذ نور بصري

بنور الله الذي لا يطفا

»» دعايي ديگر جهت خوب شدن درد چشم ««

در امالي شيخ مفيد از ابن قولويه با سند معتبر از حضرت صادق (ع) که پدر محمد جعقي در خدمت آن حضرت از چشم درد شکايت کرد آن حضرت فرمود:

آيا تعليم کنم تو رت دعايي که کفايت نمايد به مهمات دنيوي و اخروي و مرض چشم تو . عرض کرد : بلي يا بن رسول الله . فرمود: بگو بعد از نماز صبح و نماز مغرب .

الهم اني اسئلک بحق محمد و آل محمد ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان تجعل

النور في بصري و البصيره في ديني و اليقين في قلبي و الا خلاص في عملي و

السلامه في نفسي و السعه في رزقي و الشکر لک ابدا ما ابقيتني و صلي الله علي

سيدنا محمد النبي و آله و سلم تسليما