دعا به جهت شفا يافتن مريض

»» اين دعا را براي بيمار بخوانيد ان شاء الله شفا يابد ««

در زبده الدعوات روايت کرده است که رسول خدا (ص) به خاننه حضرت فاطمه(س) آمد . امام حسن را بيمار يافت و اين منظره بر آن حضرت خيلي گران آمد . جبرئيل نازل شد و گفت : يا محمد تعليم کنم تو را دعايي که با آن فرزندت از ناخوشي خلاص يابد گردد و بخواند :

اللهم لا اله الا انت العلي العظيم ذو السلطان القديم و المن العظيم و الوجه الکريم

لا اله الا انت العلي العظيم ولي الکلمات التامات و الدعوات المستجابات خل ما اصبح.

پس حضرت اين دعا را خواند و دست خود را بر پيشاني امام حسن (ع) گذاشت و شفا يافت

»» دعايي که در موقع بيماري بايد خوانده شود ««

در جواهر القرآن است هر که بيمار باشد و اين دعا را در آن بيماري چهل مرتبه بخواند

لا اله اله انت سبحانک اني کنت من ظالمين

اگر در آن ناخوشي بمبرد ثواب شهدا را دريابد و اگر صحت يابد گناهان وي آمرزيده گردد.