زندگی نامه امام علی(ع)

حضرت امیرالمومنین علی(ع) فرزند ابوطالب شیخ بنی هاشم عموی پیغمبر اکرم (ص) بود که پیغمبر اکرم او را سرپرستی نموده و در خانه خود جای داده و بزرگ کرده بود و پس از بعثت نیز تا زنده بود از آن حضرت حمایت کرد. و شر کفار عرب و خاصه قریش را از وی دفع نمود. علی (ع )بنا به نقل مشهور ده سال پیش از بعثت متولد شد و پس از شش سال بر اثر قحطی که در مکه و حوالی آن روی داد بنا به درخواست پیغمبر اکرم (ص )از خانه پدر به خانه پسر عموی خود پیغمبر اکرم (ص) منتقل گردید. و تحت سرپرستی و پرورش مستقیم آن حضرت در آمد. پس از چند سال که پیغمبر اکرم (ص) به موهبت نبوت نایل شد و برای نخستین بار در غار حرا وحی آسمانی به وی رسید. وقتی که از غار رهسپار شهر و خانه خود شد و ماجرا را فرمود علی (ع )به ان حضرت ایمان آورد. و باز در مجلسی که پیغمبر اکرم (ص) خویشاوندان نزدیک خود را جمع کرده و به دین خدا دعوت نمود. فرمود نخستین کسی که از شما که دعوت مرا بپذیرد خلیفه و وصی و وزیر من خواهد بود. تنها کسیکه از جای خود بلند شد و ایمان آورد علی (ع) بود و پیغمبر اکرم ایمان او را پذیرفت و وعده های خود را درباره اش امضا نمود. از این روی علی (ع) نخستین کسی است که به اسلام ایمان آورد و نخسین کسی است که هرگز غیر خدای یگانه را نپذیرفت. علی (ع) پیوسته ملازم پیغمبر اکرم ص بود تا آن حضرت از مکه به مدینه هجرت نمود و در شب هجرت نیز که کفار خانه آن حضرت را محاصره کرده بودند و تصمیم داشتند آخر شب به خانه ریخته و آن حضرت را در بستر خواب قطعه قطعه نمایند. علی (ع )در بستر پیغمبر اکرم (ص) خوابید و آن حضرت از خانه بیرون آمده و رهسپار مدینه گردید
در مدینه نیز ملازم پیغمبر اکرم (ص) بود. پغمبر اکرم یگانه دختر محبوبه خود فاطمه را به عقد ان حضرت در اورد. و در موقعی که میان اصحاب خود عقد اخوت میبست او را برادر خود قرار داد. علی (ع )در تمام جنگ هایی که پیغمبر اکرم (ص) شرکت داشتند. حاضر شد جز جنگ تبوک که ان حضرت او را در مدینه به جای خود قرار داده بود و در هیچ جنگی پای به عقب نگذاشت. و از هیچ حریفی روی نگردانید و در هیچ امری با پیغمبر اکرم (ص )مخالفت نکرد. چنانکه ان حضرت فرمود هرگز علی از حق و حق از علی جدا نمیشوند.
علی (ع) روز رحلت پیغمبر اکرم (ص) سی و سه سال داشت و با اینکه در همه فضایل دینی سر امد و در میان اصحاب پیغمبر ممتاز بود به بهانه اینکه وی جوان است و مردم بواسطه خونهایی که در جنگها به همراه پیغمبر اکرم( ص) ریخته ریخته با وی دشمن ند از خلافت کنارش زدند و به این ترتیب دست ان حضرت از شئون عمومی به کلی قطع شد وی نیز به تربیت افراد پرداخت و بیست و پنج سال که زمان خلافت سه خلیفه پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص )بود بدین ترتیب گذرانید و پس از کشته شدن خلیفه سوم مردم با ان حضرت بیعت نموده و به خلافتش برگزیدند ان حضرت در خلافت خود چهار سال و نه ماه تقریبا طول کشید سیرت پیغمبر اکرم (ص) را داشت. و به خلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده و به اصلاحات پرداخت و البته این اصلاحات به ضرر برخی از سود جویان تمام میشد و از این روی عده ای از صحابه که پیشاپیش انها ام المومنین عاشیه و طلحه و زبیر و معاویه بودند خون خلیفه سوم را دستاویز قرار داده سر به مخالفت برداشته و بنای شورش و اشوب گری گذاشتند. ان حضرت برای خوابانیدن فتنه جنگی با ام المومنین عاشیه وطلحه وزبیر در نزدیکی بصره به جنگ جمل معروف است و جنگی دیگر با معاویه در مرز عراق و شام که به جنگ صفین معروف است و یکسال و نیم ادامه یافت وجنگی با خوارزم در نهروان که به جنگ نهروان معروف است کرده و به این ترتیب بیشتر مساعی ان حضرت در ایام خلافت خود صرف رفع اختلافات داخلی شد و پس از مدتی صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری در مسجد کوفه در سر نماز، بدست یکی از خوارج ضربتی خورده و در شب بیست و یکم ماه شهید شدند.
امیر المومنین علی (ع )به شهادت تاریخ و اعترافات دوست ودشمن در کمال انسانی نقیصه ای نداشته و در فضایل اسلامی نمونه کاملی از تربیت پیغمبر اکرم (ص) بود بحثهایی که در اطراف شخصیت او شده و کتا بهایی که در این باره شیعه و سنی و سایر مطلعین و کنجکاوان نوشته اند درباره هیچ یک از شخصیت های تاریخ اتفاق نیفتاده است

وصیت امیر مومنان علی علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم
این وصیت نامه علی بن ابیطالب است. گواهی می دهد که معبودی جز خدای بی شریک نیست و محمد بنده و پیامبر اوست که وی را به هدایت و ایین حق فرستاد که بر همه دینها چیرگی دهد اگر چه مشرکان ان را ناخوش دارند. نماز و عبادت و زندگی ومرگ من برای خدای بی شریک و پروردگار جهانیان است.
چنین مامور شده ام و من از مسلمانانم. شما دوتن حسن وحسین (ع) را به تقوی الهی شفارش می کنم در جست و جوی دنیا نباشید اگر چه دنیا در جست و جوی شما باشد بر چیزی از دنیا که از دست شما می رود دریغ مخورید. جز حق مگویید و برای پاداش کار کنید. برای اخرت کار کنید. دشمن ستمگر و یاور مظلوم و ستمدیده باشید. شما دوتن و همه فرزندان و خانواده ام و هر کس را که این وصیت نامه من به دست او میرسد به تقوای الهی و رعایت نظم در کارها و اصلاح میان خودتان سفارش می کنم زیرا از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود اصلاح میان مردم برتر از تمام نماز و روزه است و دشمنی مکنید که باعث زوال دین است و نیرویی نیست مگر به استعانت خدا.
به خویشاوندان خود بنگرید. پس با انها رفت و امد کنید که خداوند محاسبه را بر شما سبک می کند. خدا را در مورد یتیمان رعایت کنید. گرسنه شان نگه ندارید تا در محضر شما در خواری نیفتند. زیرا از رسول خدا ص شنیدم که فرمود هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا بی نیاز شود. خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند. و اگر کسی مال یتیمی را بخورد جهنم را بر او واجب میکند. خدا را خدا را در مورد قران منظور دارید تا مبادا دیگران در عمل بدان از شما پیشی گیرند. خدا را در مورد همسایگان تان پیش نظر اورید که سفارش شدگان پیامبرتان هستند.
خدا را خدا را درباره خانه پروردگارتان منظور دارید. پس تا زمانی که باقی هستید. نباید از وجود شما خالی باشد که اگر متروک شود نتوانید همتایی برای ان قرار دهید و کوچک ترین چیز برای کسی که از ان بز نگردد. امرزش تمام گناهانی است که پیش از ان مرتکب شده بود. خدا را خدا را درباره زکات پیش چشم اورید که ان خشم پروردگارتان را فرو مینشاند خدا را خدا را درباره جهاد در راه خدا با مالها و جانهایتان منظور دارید. جز این نیست که دو تن در راه خدا جهاد میکنند. پیشوای هدایت کنند و کسی که مطیع او و پیرو هدایت اوست.
خدا را خدا را درباره ذریه پیامبرتان ص رعایت کنند.
خدا را خدا را در مورد یاران پیامبرتان ص منظور دارید کسانیکه بدعتی از انان سر نزده و بدعتگذاری را پناه دهندگان به انان را لعنت فرموده است. خدا را خدا را در مورد مستمندان و مسکینان پیش چشم اورید. پس انان را در زندگی خود سهیم کنید. سپس فرمود نماز نماز. در راه خدا از سرزنش سرزنشگران بیم مدارید خداوند شما را از شر کسانی که بر ضد شمایند کفایت کند بامردم به نیکویی سخن بگویید چنان که خداوند شما را بدان فرموده است و امر به معروف و نهی از منکر را کنار مگذارید که در این صورت خداوند بدان شما را بر شما حاکم کند. انگاه دعا میکنید ولی به استجات نمی رسد.
بر شما باد دوستی و بخشندگی و از جدایی و دشمنی و پراکندگی بر حذر باشید. در کار نیک و پرهیزگاری یار هم دیگر باشید و بر گناه و ستم همدلی مکنید. پروای خدا پیشه کنید که خدا سخت مجازات است.
خداوند دودمان شما را حفظ کند و پیغمبر را در میان شما بر جای دارد و شما را به خدا می سپارم که بهترین نگه دارنده است و سلام و رحمت و برکات الهی را بر شما می خوانم.