سیمای امام جعفر صادق(ع)

نام
القاب
کنیه
جعفر
صادق
ابو عبدالله
نام پدر
نام مادر
محمد
ام فروه
تاریخ ولادت
محل ولادت
مدت امامت
مدت عمر
۱۷ ربیع الاول سنه ۸۳ هجری
مدینه طیبه
۱۱ سال
۵۷ سال
همسرانفرزندان

فاطمه،ام حمیده
پسران: امام کاظم-اسماعیل-اسحاق-عباس-عبدالله افطح-علی-محمد
دختران: اسما-فاطمه-ام فروه
تاریخ شهادت
محل دفن
نام قاتل
۲۵ شوال المکرم سنه ۱۴۸ هجری
بقیع
منصور دواینقی