سیمای امام حسن علیه السلام

نام
القاب
کنیه              
حسن
مجتبی، سید، سبط، زکی، تقی، امین، زاهد و طیب
ابو محمد
نام پدر
نام مادر
علی
فاطمه
تاریخ ولادت
محل ولادت
مدت امامت
مدت عمر
۱۵ ماه رمضان سنه ۳ هجری
مدینه طیبه
۱۰ سال
۴۷ سال
همسران
فرزندان          
ام بشیر بنت ابی مسعود، خوله بنت منظور، ام اسحاق بنت طلحه، سلمی بنت ام القیس، جعده بنت اشعت، ام کلثوم بنت فضل بن عباس، هند بن الرحمن بن ابی بکر
پسران: زید- حسن مثنی – عمر- قاسم- عبدالله- عبدالرحمن- ابوبکر- حسین اثرم- طلحه
تاریخ شهادت
محل دفن
نام قاتل
۷ یا۲۸ صفر سنه ۵ هجری
بقیع
جعده دختر اشعت-خوراندن زهر