سیمای امام رضا علیه السلام

نام
القاب
کنیه
علی
رضا-عالم ال محمد-صابر-رضی-فاضل-صدیق
ابوالحسن ثانی
نام پدر
نام مادر
موسی
نجمه
تاریخ ولادت
محل ولادت
مدت امامت
مدت عمر
۱۱ ذی القعده سنه ۱۴۸ هجری
مدینه طیبه
۲۰ سال
۵۵ سال
همسران
فرزندان
سبیکه یا خیزران،ام حبیه دختر هامون
پسران: امام محمد تقی-ابو محمد حسن-جعفر-ابراهیم-حسدختران: عاشیه-فاطمه
تاریخ شهادت
محل دفن
نام قاتل
اخر ماه صفر سنه ۲۰۳ هجری
مشهد
مامون ملعون