سیمای امام علی نقی علیه السلام

نام
القاب
کنیه
علی
هادی،ناصح،متوکل،فتاح،مرتضی
ابوالحسن ثالث
نام پدر
نام مادر
محمد
سمانه مغربیه
تاریخ ولادت
محل ولادت
مدت امامت
مدت عمر
۱۵ ذی الحجه سنه ۲۱۲ هجری
مدینه طیبه
۳۳ سال
۴۲ سال
همسران
فرزندان
حدیث سلیل
پسران: امام حسن عسگری ،حسین،محمد،جعفر-شهرت:جعفر کذاب
دختران: عاشیه یا عالیه
تاریخ شهادت
محل دفن
نام قاتل
۳ ماه رجب سنه ۲۵۴ هجری
سامرا
متوکل عباسی