سیمای حضرت محمد صلی الله

نام
القاب
کنیه
محمد
مصطفی،احمد،عبدالله ،یس،فاتح،خاتم،کاف،مقفی و حاشر
ابوالقاسم
نام پدر
نام مادر
عبدالله
آمنه
تاریخ ولادت
محل ولادت
مدت امامت
مدت عمر
۱۷ربیع الاول عام الفیل
مکه معظمه
۲۳ سال
۶۳ سال
همسران
فرزندان
خدیجه، ماریه قطبه و ۹ زن دیگر
پسران: قاسم-کنیه پیامبر به همین خاطر ابوالقاسم است- عبدالله- طاهر- ابراهیم
دختران: فاطمه (س)- رقیه- ام الکلثوم- زینب
تاریخ شهادت
محل دفن
نام قاتل
۲۸ماه صفر سنه ۱ هجری
مدینه طیبه
زن یهودیه-با زهر