بسم رب الشهداءوالصدقین

Copy (3) of 16

شهید: سبز علی شمسی

نام عملیات: محّرم

نام پدر: اصغر

منطقه  عملیات: کوشک

تاریخ تولد:۱۳۴۰

تاریخ شهادت :۶/۹/۱۳۶۱

محل تولد : ساری-روستای جامخانه

زندگی نامه

شهید در یک خانواده مؤمن و مسلمان در روستای جامخانه متولد گردید .شهید بزرگوار در ۷ سالگی در یک مغازه مشغول به کار شد.شهید عزیز در حفظ و امنیت محل احساس مسئولیت میکرد و به نگهبانی از محل می پرداخت تا اینکه در سال ۱۳۵۹ عازم سربازی شد.مادر بزرگوار شهید به خصوصیات اخلاقی شهید عزیزش اشاره می کند و میگوید: << فرزند خوبی برای ما بود و برای اهل خانواده کمک بزرگی بود و به دیگران هم کمک می کرد ،برای ما خیلی زحمت کشید >>وقتی دربیمارستان بخاطرمجروحیت بستری بود سفارش مارا می کرد. نسبت به ما ا حترام خاصی قائل بود.به ما می گفت پیش شما خجالت زده ام .حال آن که ما نزدش  خجا لت زده بودیم .مادر شهید شمسی درپایان به نکته مهمی اشاره می کندو میگوید: بخاطر اسلام  صبر را پیشه خود نمودیم . شهید بزرگوار در منطقه عملیاتی مجروح می شود این شهید عزیز سر انجام  بعد از آن همه فداکاری سختی ها که برای اسلام  و قرآن و کشور عزیزمان ایران اسلامی متقبل و متحمل شد بر اثر اصابت خمپاره نیرو های متجاوز دشمن بعثی عراق در خطوط مقدم ، منطقه جنگی و عملیاتی کوشک که در عملیات محرم صورت گرفت به فیض رفیع شهادت نائل آمد یاد همۀشهیدان هشت سال دفاع مقدس و این شهید عزیز گرامی و جاودان باد.

الهم الرزقنی شفاعه الحسین یوم الورود