بسم الله الرحمن الرحیم

فضایل حضرت فاطمه زهرا (ع)

بانوی بزرگوار اسلام حضرت فاطمه زهرا(ع) دریایی از فضایل و مکارم اخلاقی است که از پیامبر گرامی اسلام (ع ) و ائمه معصومین (ع) جلوه هایی از آن را برای مسلمانان بیان نموده اند تا آن ها شناختی هر چند مختصر نسبت به ساحت مقدس آن سرور زنان عالم پیدا کنند ، و بدون شک فکر کوتاه بشری هرگز به عمیق معرفت آن یگانه هستی دست نخواهد یافت که امام صادق (ع) فرمودند : ((فاطمه را از این رو فاطمه نامیدند که آدمیان از معرفت و شناخت او عاجزند))        

  قطره از دریای فضایل

در نخستین فصل این کتاب بر آن شدیم که سخن از فصایل حضرت فاطمه (ص) در منابع اهل تسنن آغاز کنیم تا با شناخت بیشتری به مطالعه فصل های دیگری بپردازیم :

۱-رسول اکرم (ص) فرمودند : ((اگر تمامی حسن و کمالات در شخصی تجسم یابد ، هر آینده او فاطمه (ع) خواهد بود ؛ بلکه فاظمه (ع) از تمامی حسن کمال بالاتر است . به درستی که دخترم فاطمه (ع) از نظر شرافت و کرامت بهترین اهل زمین است)).

۲- رسول اکرم (ص) به سلمان فرمودند )): ای سلمان !کسی که دخترم فاطمه (ع) را دوست بدارد ، در بهشت با من است و کسی که فاطمه (ع) را دشمن بدارد ، در جهنم است . ای سلمان ! محبت فاطمه در صد موضوع نفع   می بخشد که آسان ترین آن ها عبارتند ار : مرگ ، قبر ، میزان اعمال ، حشر ، پل صراط و محاسبه اعمال . پس کسی که دخترم فاطمه (ع) از او راضی باشد ، من از او راضی هستم و کسی که من از او راضی باشم ، خدا از او راضی است . و کسی که دخترم فاطمه (ع) بر او غضب کند ، من بر او غضبناک میشوم و کسی که من بر او غضب کنم ، خداوند بر او غضب نماید . ای سلمان ! وای بر کسی که به فاطمه (ع) و همسرش امیر الو منان (ع) و فرزندان و شیعیانش ظلم کند)).

۳-رسو ل اکرم (ص) فر مودند (در شب معراج وارد بهشت شدم و از او میوه درخت بهشت تناول نمودم و حضرت زهرا (ع) از آن( میوه) متولد شد )).

۴-رسول اکرم (ص) فرمودند : (( ای علی ! به درستی که خداوند تبارک و تعالی فاطمه (ع) را همسر تو قرار داد و زمین را مهریه او نمود ، پس هر کس روی زمین راه رود ، در حالی که با فاطمه (ع) دشمنی داشته باشد ، راه رفتن او حرام است )).

۵- رسول اکرم (ص) فرمودند (فاطمه (ع) شادی نشاط قلب من است ، دو پسر او میوه دل و همسرش نور چشم من است و ائمه از فرزندان او ، امنیان پروردگار من و ریسمان کشیده شده بین خدا و خلق او هستند . هر کس به ایشان تمسک جوید ، نجات یابد و هر کس با ایشان مخالف کند ، هلاک گردد)).