به خدا دیگه چیزی نمونده …

خیلی دلم برات تنگ شده

محرم آخ محرم نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده.

نمیدونی وقتی از راه میرسی چه ولوله ای تو عرش راه میندازی …

آخ ماه عزای حسین هستی ماه عزای ارباب ما.

ماه عزای همه ی دار و ندار ما بچه شیعه ها…..
آخ حسین جان نمیدونی که چقدر دلم برا محرمت تنگ شده …
قربونت برم حسین ….

چی میشه تو این محرم اول برای زیارت حرمت انتخابم کنی و بعدش بهم برات شهادتم رو بدی….
میدونم آقا جون من  که لیاقت ندارم حرم  تو رو ببینم.

من گنه کار کجا حرم شه عالمین کجا…
ولی قا جون هرچی که بد باشم هرچی که گناه کار باشم.به جان مادرت حضرت زهرا(س) دوستت دارم …
به خدا هر چی که باشم دیگه راه آب رو که به خانواده ات نبستم …
آقا جون نمی دونم امشب چرا اینجوری شدم ولی بدجوری امشب دلم هوایی شده…
وای خدا داره بغض گلوم رو فشار میده  دوست دارم بزنم زیر گریه و بلند بلند گریه کنم …
ولی حیف که نمیشه و شرایطش نیست…
آقا خیلی دوستت دارم … از ته دل دوست دارم …
به خدا حیفه آدم تو رو داشته باشه و گناه کنه تو رو داشته باشه و غم داشته باشه…
همیشه تو سینه دعای من اینه
خدا حسین منو رو ازم نگیره