هیئت امام حسین (ع) حسینیه اعظم جامخانه این ضایعه اسف بار را خدمت کلیه اعضا و خانواده محترمشان تسلیت عرض مینماید.

 

شادروان مرحوم مهدی عبادی عضو دسته موزیک حسینیه اعظم جامخانه

روحش شاد