منشأ اختلاف زمان شهادت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ در چیست؟

ظاهراً چون لفظ هفتاد و نود در زبان عربی شبیه به هم‌دیگر نوشته می شود «سبعون و تسعون»، لذا دو‌گونه نقل در خصوص زمان شهادت آن بزرگوار شده است.
پاسخ سئوال زیر را از زبان آیت الله مظاهری ـ حفظه اللّه ـ مشاهده می‌کنیم:
منشأ اختلاف زمان شهادت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ در چیست؟ به نظر حضرت‌عالی کدام زمان معتبرتر است؟ظاهراً چون لفظ هفتاد و نود در زبان عربی شبیه به هم‌دیگر نوشته می شود «سبعون و تسعون»، لذا دو‌گونه نقل در خصوص زمان شهادت آن بزرگوار شده است، یکی هفتاد و پنج روز بعد از وفات نبیّ مکرّم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و یکی نود و پنج روز، یعنی سیزدهم جمادی الاولی و سوّم جمادی الثانی. و به نظر این‌جانب شهادت آن حضرت در سوّم جمادی الثانی واقع شده و روایت صحیح السند هم بر آن دلالت دارد.منبع : yjc.ir