نصب علی به خلافت در غدیر خم

سه روز طول کشید تا مراسم بیعت و تهنیت به پایان رسید [ الغدیر، ج ۱، ص ۲۷۰، به نقل از کتاب ”الولایه” تالیف محمد بن جریر طبرى و کتاب ”مناقب على بن ابى طالب” تالیف احمد بن محمد طبرى مشهور به خلیلى. ] حال، تکلیف خلافت کبراى الهى مـعـلـوم وخـلیفه رسول خدا منصوب شده، مردم او را شناخته و با او بیعت کرده اند دیگر وقت آن رسیده بود که مراسمى چون تاجگذارى شاهان برگزار شود پیامبر “ص” امیرالمؤمنین را خواست و عـمـامـه خود را که ”سحاب” نامیده مى شد بر سر وى نهاد و دنباله هاى آن را تا روى شانه هایش آویخت و فرمود: یا على العمائم تیجان العرب، یعنى عمامه تاج عرب است [ تاج العروس، ماده توج، ج ۵ ص ۴۰ و ۴ و لسان العرب ماده توج. ]

سـپـس فـرمـود: پـیـش بیا حضرت پیش آمد فرمود: برگرد حضرت برگشت [ نظم درر السحطین، ص ۱۱۲ و فرائد السحطین، ج ۱، ص ۷۶، باب ۱۲، حدیث ۴۲٫ ] آنگاه رو به اصـحـاب کرده فرمود: ”فرشتگانى که در روز بدر و حنین به یاریم آمدند، این گونه عمامه بر سر داشتند [ فـرائد الـسحطین، ج ۱، ص ۷۶، باب ۱۲، حدیث ۴۳ و مناقب الامام امیرالمؤمنین، ج ۲، ص ۴۲، حدیث ۵۲۹ و نظم دررالسحطین، ص ۱۱۲٫ ]

و فـرمـود: ”عـمامه سیماى اسلام است، [ مناقب الامام امیرالمؤمنین “ع” ج ۲، ص ۳۸۹، حدیث ۸۶۴٫ ] عمامه علامتى است که مسلمان را از مشرک جدا مى کند” [ فـرائد السحطین، ج ۱، ص ۷۵، باب ۱۲، حدیث ۴۱ و مناقب الامام امیرالمؤمنین ج ۲، ص ۳۸۹، حدیث ۸۶۴٫ ] و فرمود: ”ملائکه با این شکل به نزد من آمدند” [ نظم دررالسحطین، ص ۱۱۲ و فرائدالسحطین ج ۱ ص ۷۶ باب ۱۲ حدیث ۴۲٫ ]

بـدیـن تـرتـیـب واقـعـه غـدیـر بـه پـایـان رسـیـد و حاجیان هر کدام راه دیار خویش گرفته در اطراف جزیره العرب پراکنده شدند آنان حدیث ولایت را به گوش همه مسلمانان رساندند.

اکنون که حماسه غدیر به طور خلاصه معلوم شد، دو نکته قابل ذکر است:

الف ـ صحت واقعه غدیر از نظر تاریخ.

ب ـ مفاد کلام رسول اکرم “ص” در خطبه روز غدیر.