۱٫ آفتاب خلافت , سیدسجاد حسین ,اردو, لاهور, ۱۹۰۹م “۱۳۲۷ق .

۲٫اثبات حدیث من کنت مولاه , خطى , کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران , شماره ۱۰۸۰٫

۳٫انیس الخطب شرح خطبه غدیر, على اصغراعتمادالواعظین , تهران ,۱۳۲۵ ش .

۴٫اهداءالحقیر معنى حدیث الغدیرالى اخیه البارع البصیر, سید مرتضى تبریزى خسروشاهى مطبعه الحیدریه , نجف , ۱۳۵۳ق , ۱۱۱ صفحه .

۵٫الایضاح والتبصیر فى فضل یوم الغدیر, موید فى الدین داعى الدعاه اسماعیلى هبه الدین موسى شیرازى (متوفى ۴۷۰ق ), کتابخانه جمعیت اسماعیلیه کراچى .

۶٫ به مناسبت قربان و غدیر مصطفى ملکى , تهران , ۱۳۴۷ ش .

۷٫ پیام بزرگ از بزرگ پیامبران , حسین عمازاده , مکتب قرآن , تهران , ۱۳۵۵ ش .

۸٫ ترجمه خطبه غدیریه , میرزا محمود کلباسى – سید میرزا حسنعلى مروارید خطى , کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد.

۹٫ رساله غدیریه , سیدهبه الدین شهرستانى ترجمه علیرضا خسروانى , تهران ۱۳۶۷ ق , ۱۰۷ صفحه .

۱۰٫الغدیر, علامه امینى , ترجمه سید محمد باقر موسوى صغوى ,اردو, هند, بدگام کشمیر, ۱۳۹۹ق ” ۱۹۷۹ م , ۲۶۲ صفحه .

۱۱٫الغدیر, علامه امینى , جمعى از نویسندگان , فارسى , ۲۲ جلد, کتابخانه بزرگ اسلامى , تهران , ۱۳۴۰ ش به بعد.

۱۲٫ تفسیرالتکمیل تفسیر آیه الیوم اکملت لکم دینکم , سیدمرتضى حسین هندى فتح پورى , هند.

۱۳٫ حجه الغدیر, شرح حدیث غدیر,اردو, هند, دهلى .

۱۴٫ حدیث الغدیر, سید سبط حسن جایسى لکهنوى ,اردو.

۱۵٫ حدیث غدیر, سیدکاظم بن سیدقاسم رشتى , تبریز, ۱۲۷۷ ق .

۱۶٫ حدیث غدیر, جانشین محمد[ص] , هیئت تحریریه در راه حق , موسسه در راه حق , تهران , ۱۳۴۸ ش , ۱۲ صفحه .

۱۷٫ حدیث غدیر على بن ابى طالب , شیخ على روحانى اصفهانى نجفى , مشهد, ۱۳۴۵ ش .

۱۸٫ حساسترین فراز تاریخ یا داستان غدیر, جمعى از دبیران , مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم , قم , ۱۳۶۳ ش .

۱۹٫ حماسه غدیر, محمدرضا حکیمى , شرکت انتشار, تهران .

۲۰٫ چهره غدیر, مهدى آذین فر, مشهد, ۱۳۴۶ ش .

۲۱٫ چهل حدیث پیرامون غدیر خم , سید مهدى موسوى , خطى .

۲۲٫الخطاب المنیر فى ذکرى عیدالغدیر, شیخ حبیب الله مهاجر عاملى , صیدا, ۱۳۵۰ ق .

۲۳٫ خطبه الغدیر, منشورات موسسه الصادق , کربلا.
۲۴٫ خطبه الغدیر, محمد حسین بن اسدالله صغیراصفهانى , تهران , ۱۳۳۰ ش .

۲۴٫الخطبه المبارکه النبویه الغدیریه , به اهتمام حسن حسینى لوانى , تهران , ۱۳۷۱ ق .

۲۷٫ خلاصه عبقات الانوار, سیدعلى میلانى , تعریب و تلخیص دو جد غدیر عبقات الانوار, سیدمیرحامد حسین , ۴ جلد, قم , ۱۴۰۴ ق .

۲۷٫ خلافت على[ ع] در غدیرخم , خطى , کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد.

۲۸٫ داستان غدیر, غلامرضا دبیران , شرکت سهامى انتشار, تهران .

۲۹٫الرحیق المختوم فى قضیه الغدیر, سید على محمدبن محمد بن سید دلدار على (متوفى ۱۳۱۲ق ) خطى , مشاهیر علماءالهند, سیدعلى نفى .

۳۰٫ رساله الایضاح والتبصیر فى ابانه فضل یوم الغدیر, حسن بن على على بن محمد, خطى , کتابخانه جامع کبیر صنعاء, عکس نسخه خطى دارالکتب المصریه , شماره غ فیلم ۲۱۱۵٫

۳۱٫ رساله الغدیر, مولى عبدالله بن شاه منصور قزوینى طوسى . الغدیر, علامه امینى , ج ۱٫۱۵۶٫

۳۲٫ رساله الغدیر فى امامه الامیر, سید على تقوى حائرى لاهورى , فارسى , بمبئى , ۱۳۱۸ ق .

۳۳٫ رساله فى الغدیر, ملااسماعیل اصفهانى (متوفى ۱۱۷۳ ق ) کتابخانه شاه چراغ شیراز.

۳۴٫ زادالمیرالى الحق الغدیر, سیدحسین اطهرى , ۲ جلد, مشهد, ۱۳۴۸ ش , ۱۹۷+۲۳۵ صفحه .

۳۵٫ سیماى غدیر, فخرالدین حجازى , کتابفروشى هاشمى , یوسف آباد, تهران .

۳۶٫ صحنه اى از غدیرخم , حسین رحیمى ,ابن سینا, تهران , ۱۳۴۹ ش , ۱۷۵ صفحه .

۳۷٫ ظهور ولایت در غدیر, سیدمحمدتقى مقدم , مشهد, ۱۳۴۴ش , ۵۰ صفحه .

۳۸٫ عبقات الانوار فى امامه الائمه الاطهار, سید میرحامد حسین لکهنوى هندى .

۳۹٫ على ضغاف الغدیر, سید عبدالعزیز طباطبائى یزدى , خطى .

۴۰٫ عیدالغدیر فى عهدالفاطمیین , محمد هادى امینى , مطبعه القضاء, نجف , ۱۳۸۲ ق , ۱۶۰ صفحه .

۴۱٫ عیدالغدیر فى الاذاعه اللبنانیه , حاج ابراهیم زین عاصى , مکتبه العرفان , بیروت , ۴۵ صفحه .

۴۲٫ عید غدیر, محمدجواد معرفت , دارالمعرفه والهدى , قم , ۱۳۵۹ ش .

۴۳٫الغدیر, هیئه فرع الشعراءالحسینى , نجف , ۱۳۷۰ ق , ۸۴ صفحه .

۴۴٫ غدیر پیوند ناگسستنى رسالت وامامت , حسن سعید, کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران , تهران ۱۳۶۱ ش , ۶۴ صفحه .

۴۵٫ غدیر تاابدیت مى درخشد, مهدى انصارى , تهران .

۴۶٫ غدیر خم , حبیب الله رهبراصفهانى ,انتشارات پیام اسلام قم , قم , ۱۳۵۲ ش , ۸۵ صفحه .

۴۷٫ غدیر خم , مصطفى یزدى زاده , مجمع دینى مسجد سلیمان , تهران , ۱۳۴۸ ش ” ۱۳۸۸ ق , ۳۲ صفحه .

۴۸٫ غدیرخم از نظر قرآن , عبدالکریم نیر.

۴۹٫ غدیرخم بزرگترین رویداد تاریخ , جواد نعیمى
۵۰٫ غدیر روز تعیین رهبر, هیئت امیرالمومنین , چاپ مهراستوا قم , ۱۶ صفحه .

۵۱٫الغدیر فى الادب الشعبى , حسین الشیخ حسن البهبهانى , نجف , ۱۳۷۷ ق , ۱۰۴ صفحه

۵۲٫الغدیر فى الاسلام , محمد رضا فرج الله , مطبعه الراعى , نجف اشرف , ۱۳۶۲ق ” ۱۹۴۳م , ۲۲۴ صفحه .

۵۳٫الغدیر فى جامعه النجف , محمد آل سیدحسن ,انتشارات الهیئه , نجف .

۵۴٫الغدیر فى الکتاب والسنه والادب , علامه امینى , دارالکتب الاسلامیه , ۱۱ جلد, تهران , ۱۴۰۸ ق .

۵۵٫الغدیر والسقیفه , خلیفه ابرایهم محمد, دارالامالى , بیروت .

۵۶٫ غدیریه , با شرح فارسى , رائض الدین اعجوبه , خطى , کتابخانه آستان قدس رضوى .

۵۷٫ غدیریه , حسام الدن خسرو پرویز صوفى ذهبى , تبریز, ۱۳۸۴ ق “۱۳۴۴ش .

۵۸٫ غدیریه , سید محمد نصیرین جعفر حسینى فرصت شیرازى (میرزا آقا), تهران , سنگى , ۱۳۲۵ ق .

۵۹٫ غدیریه , محمدحسین بن محسن آل شمس الدین عاملى (متوفى ۱۳۴۲ق ).

۶۰٫ غدیریه , فرخنده ساوجى .

۶۱٫ غدیریه , کمال کلوشانى متخلص به حقیر,اصفهان , ۱۳۴۲ش .

۶۲٫ غدیریه , محمد جعفر قارى تبریزى , تهران , ۱۳۵۱ش , ۲۳۱ص .

۶۳٫ غدیریه , محمد على پروانه ,اصفهان , ۱۳۵۰ ش .

۶۴٫ غدیریه , شیخ محمودعباس عاملى , مطبعه العرفان , ۱۳۵۳ ق .

۶۵٫ غدیریه , میرزا محمد تقى اصطهباناتى شمس آبادى ( الماسى ), خطى , کتابخانه مجدالدین نصیرى , تهران .

۶۶٫ غدیریه , ناصرى کرمانى خطى , کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامى دانشگاه تهران شماره ۴۲۰٫ فهرست نسخه هاى خطى دانشکده الهیات ج ۱٫۹۷٫

۶۷٫ فیض القدیر یا خلاصه عبقات الانوار, میرحامدحسین . پیرامون حدیث غدیر, حاج شیخ عباس قمى , تحقیق رضااستادى , موسسه در راه حق , قم , ۱۳۶۵ش , ۴۶۲ صفحه .

۶۸٫ قهرمان غدیر, حاج خیرالله اسماعیلى اصفهانى , قم , ۱۳۹۲ ق .

۶۹٫ کشف المهم فى طرق خبر غدیرخم , سیدهاشم بحرانى . خطى , کتابخانه آستان قدس رضوى , شماره :۶۷۴۹ فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه آستان قدس رضوى ج ۵٫۱۵۷٫

۷۰٫ لواءالحمد, محمدابراهیم اردستانى حائرى , بمبئى , ۱۳۰۵ ق .

۷۱٫ مثنوى منشور غدیر, مولوى سیدمحمد, لکهو, ۱۳۲۹ ق , سنگى , ۴۳۳ صفحه .

۷۲٫ ملحمه الغدیر ( عیدالغدیر), بولس سلامه , بیروت , ۱۹۶۱ م , ۳۱۸ صفحه .

۷۳٫ من کنت مولاه فهذا على مولاه , عبدالمنعم کاظمى , ۴ جلد, بغداد, ۱۳۷۳, ۱۳۷۵ق .

۷۴٫المولد والغدیر, شیخ حبیب عاملى , صیدا, ۱۳۶۶ ق , ۱۶ صفحه .

۷۵٫ نظره الى الغدیر, شیخ على مروجى .

۷۶٫النهج السوى فى معنى المولى والولى , شیخ محسن على بن حسین جان پاکستانى , نجف اشرف , ۱۳۸۹ ق “۱۹۶۸م .

۷۷٫ هات الغدیر من خیرالغدیر, مولوى سیدحسین صاحب به اهتمام سید عابد على لکهنوى , مطبع اثنا عشرى , ۴۵ صفحه .

۷۸٫ یوم الغدیر, مهدى علیخان عظیم آبادى , کلکته , ۱۳۰۲ ق .

۷۹٫ یوم الغدیر فى حق الامیر, شیخ محمدبن عبدالله ابوعزیزالخطى , نجف , ۱۳۷۱ ق , ۴۴ صفحه .

کتابهایى که هم اکنون در دست نیست

۸۰٫ بیان من کنت مولاه , محسن بن حسین بن احمد نیشابورى خزاعى . جامع الرواه ,اردبیلى مکتبه آیه الله مرعشى , قم ,ایران , ۱۴۰۳ ق ج ۲٫۴۲٫

۸۱٫ حدیث الغدیر, شیخ منصور لائى رازى .الغدیر, علامه امینى , ج ۱٫۱۵۵٫

۸۲٫ حدیث من کنت مولاه , شمس الدین ممد بن احمد ذهبى (متوفى ۷۴۸ق ). الکنى والالقاب , حاج شیخ عباس قمى ,انتشارات بیدار, ج ۲٫۲۳۹٫

۸۳٫ حدیث الولایه فى حدیث الغدیر, سید مهدى غریفى (متوفى ۱۳۴۳ ق ). الغدیر, علامه امینى , ج ۱٫۱۵۷٫

۸۴٫ خصایص الغدیر (خصایص یوم الغدیر), محمد بن یعقوب کلینى (متوفى ۳۲۹ ق ).الذریعه , علامه تهرانى ج ۷٫۱۷۳٫

۸۵٫ خطبه الغدیر,ابوغالب زرارى (متوفى ۳۶۸ق ).الغدیر علامه امینى , ج ۱٫۱۵۴٫

۸۶٫الدرایه فى حدیث الولایه ,ابو سیعد مسعود بن ناصر سجستانى (متوفى ۴۷۷ ق )ابغدیر, علامه امینى , ج ۱٫۱۵۵٫

۸۷٫ صلاه الغدیر,ابوالفضل جعفى کوفى معروف به صابونى . رجال نجاشى , تحقیق سید موسى شبیرى زنجانى , موسسه النشرالاسلامى التابعه لجماعه المدرسین بقم , .۳۷۴٫

۸۸٫ صلاه الغدیر, محمد بن مسعود عیاشى . رجال نجاشى .۳۵۲٫

۸۹٫ طرق حدیث الغدیر, عبدالله بن ابى زیدالانبارى (متوفى ۳۵۶ق ) رجال نجاشى .۲۳۳٫

۹۰٫ طریق حدیث الولایه , شمس الدین ذهبى (متوفى ۷۴۸ق ).الغدیر, علامه امینى , ج ۱٫۱۵۶٫ گویااین رساله به دست آمده است و در یکى از مجلات عربى به چاپ خواهد رسید.

۹۱٫ طرق خبرالولایه , على بن عبدالرحمن بن عیسى بن عروه بن جراح قناتى (متوفى ۴۱۳ ق ). رجال نجاشى .۲۷۰٫

۹۲٫ عده البصیر فى حج یوم الغدیر, ابوالفتح محمد بن على بن عثمان الکراجکى (متوفى ۴۴۹ق ).الغدیر, علامه امینى , ج ۱٫۱۵۵٫

۹۳٫ غدیرخم ,ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید طبرى عامى (متوفى ۳۱۰ق ). معالم العلماء,ابن شهر آشوب , منشورات مطبعه الحیدریه , نجف .۱۰۶٫

۹۴٫ کتاب الغدیر, على بن بلال مهلبى . فهرست , شیخ طوسى , منشورات شریف الرضى , قم .۹۷٫

۹۵٫ کتاب فى طرق من کنت مولاه , معاویه سجزى . معالم العلماء.۱۲۲٫

۹۶٫ کتاب من روى حدیث غدیرخم , محمدبن عمر محمدابوبکر معروف به جعابى . رجال نجاشى .۳۹۵٫

۹۷٫ کتاب من روى حدیث غدیرخم , محمد بن عبدالله بن محمد. رجال نجاشى .۳۹۶٫

۹۸٫ کتاب الولایه و من روى غدیرخم ,احمد بن محمد بن سعید,ابن عقده . رجال نجاشى .۹۴٫

۹۹٫الولایه , على بن حسن بن محمد طلائى معروف به طاطرى . رجال نجاشى .۲۵۵٫

۱۰۰٫ یوم الغدیر, حسین بن عبیدالله بن ابراهیم غضایرى (متوفى ۴۱۱ق ). رجال نجاشى .۶۹٫

والسلام

گردآوری : عترت النّبی(ص)