هیئت امام حسین(ع)حسینیه اعظم جامخانه
منوی سایت منوی سایت

مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ص )

400 داستان از امام علی(ع) مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ع)بخش اول

فصل سوم مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ص ) بخش اول : مظلوميت على (ع ) بعد از پيامبر (ص ) 49 نظر صحابه درباره عثمان   ابوالفداء مى نويسد: وقتى عثمان جوانان را خويشاوندان خود را به منصب هاى حساس...

ادامه مطلب ...

400 داستان از امام علی(ع) مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ع)بخش دوم

بخش دوم : شكوه هاى على (ع )   65 شكوه على (ع ) از سستى ياران   اى مردم كوفه من از معاشرت شما به سه قسمت و به دو امر ديگر مبتلا شدم . اما سه قسمت شماها كر هستيد در حالى كه به ظاهر گوش داريد و كور...

ادامه مطلب ...

400 داستان از امام علی(ع) مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ع)بخش سوم

بخش سوم : آتش زدن بيت على (ع ) 92 سقيفه   على (ع ) هنوز از غسل و تكفين جسد مطهر پيغمبر اكرم (ص ) فارغ نشده بود كه كسى وارد شد و گفت : يا على عجله كن كه مسلمين در سقيفه بنى ساعده جمع شده و مشغول...

ادامه مطلب ...

400 داستان از امام علی(ع) مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ع)بخش چهارم

بخش چهارم : بيعت اجبارى و غصب ولايت 112 پيام هاى ابوبكر به على (ع ) و پاسخ ‌هاى آن حضرت   اينك به روايت سليم بن قيس باز مى گرديم : سپس على (ع ) وارد خانه خود شد، عمر به ابوبكر گفت : كسى را نزد على...

ادامه مطلب ...

400 داستان از امام علی(ع) مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ع)بخش پنجم

     بخش پنجم : مصايب پس از غصب ولايت 148 طلب يارى   على (ع )، فاطمه (س ) را بر الاغى سوار مى كرد و او را شبانه به در خانه هاى انصارى مى برد، و از آنها طلب يارى مى كرد. همچنين فاطمه (س ) از...

ادامه مطلب ...

400 داستان از امام علی(ع) مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ع)بخش ششم

بخش ششم : بدگويى و ناسزا به على (ع ) در زمان حيات   172 ناسزا گويى معاويه به على (ع )  طبرى از ابن ابى نجيح نقل مى كند كه سالى معاويه به حج رفت پس از طواف خانه خدا با سعد بن ابى و قاص به طرف...

ادامه مطلب ...

400 داستان از امام علی(ع)مصايب بعد از رحلت رسول اكرم(ع)بخش هفتم

بخش هفتم : بدگويى و ناسزا به على (ع ) پس از شهادت 176 بيان فضل از زبان دشمن   قيس بن ابى حازم روايت كرده است كه گفت : در بازار مدينه گردش ‍ مى كردم در مسير خود به دكانهاى روغن زيتون فروشى رسيدم ،...

ادامه مطلب ...

گالری

آرشیو
دکمه ابزار

مرحوم حاج احمد شمسی خادم الحسین(ع)