هیئت امام حسین(ع)حسینیه اعظم جامخانه
منوی سایت منوی سایت

غمنامه عشق(ویژه 25 شهید جامخانه)

غمنامه عشق(۲۵ شاخه گل لاله)

غمنامه عشق(۲۵ شاخه گل لاله)

ویژه شهدای جامخانه بسم الله الّرحمن الّرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیآء عند ربهم یرزقون. در اسلام شهادت واژه ای است که قداست خاصی دارد اگر کسی با مفاهیم اسلامی آشنا...

ادامه مطلب ...
شهید محمد باقری

شهید محمد باقری

بسم  رب الشهداء والصدیقین شهید: محمّد باقری نام عملیات: مطلع الفجر نام پدر: موسی منطقه عملیات: شیاه کوه (گیلان غرب) تاریخ تولد: ۱۳۴۰ تاریخ شهادت: ۱۰/۱۰/۱۳۶۰ محل تولد: ساری-روستای...

ادامه مطلب ...
شهید جاوید الاثر دوست محمد بازاری

شهید جاوید الاثر دوست محمد بازاری

بسم رب  الشهدا ءوالصدیقین شهید:دوست محمد بازاری نام پدر: احمد منطقه عملیات:مریوان ارتفاعات مارد تاریخ تولد:۱۳۴۲ تاریخ شهادت:۱۵/۱/۱۳۶۱ محل تولد:ساری- روستای جامخانه زندگی نامه شهید دوست...

ادامه مطلب ...
شهید سبز علی شمسی

شهید سبز علی شمسی

بسم رب الشهداءوالصدقین شهید: سبز علی شمسی نام عملیات: محّرم نام پدر: اصغر منطقه  عملیات: کوشک تاریخ تولد:۱۳۴۰ تاریخ شهادت :۶/۹/۱۳۶۱ محل تولد : ساری-روستای جامخانه زندگی نامه شهید در یک...

ادامه مطلب ...
شهید قاسم بازاری

شهید قاسم بازاری

بسم رب الشهدا و صدیقین شهید : قاسم بازاری نام عملیات: و الفجر ۲ نام پدر: عابدین منطقه عملیات: شلمچه تاریخ تولد: ۱۳۴۲ تاریخ شهادت:۱۱/۵/۱۳۶۲ محل تولد: ساری-روستای جامخانه  زندگینامه  شهید در...

ادامه مطلب ...
شهید علی محمد بالوئی

شهید علی محمد بالوئی

بسم رب ا لشهداء وا لصدیقین شهید علی محمد بالوئی شهید : علی محمد بالویی نام عملیات : خیبر نام پدر : گتی منطقه عملیات : ابو غریب تاریخ تولد:۱۳۴۴ تاریخ شهادت:۱۰/۲/۱۳۶۳ محل تولد :  ساری-روستای...

ادامه مطلب ...
شهید حسین بالوئی

شهید حسین بالوئی

بسم رب الشهدا ء والصدیقین شهید :حسین بالویی نام پدر : علی اکبر نام عملیات: الفجر ۴ تاریخ تولد : ۱۳۴۴ تاریخ شهادت :۲۱/۴/۱۳۶۴ محل شهادت : نهر عنبر شرهانی محل تولد : ساری –روستای...

ادامه مطلب ...
شهید جعفر شمسی

شهید جعفر شمسی

بسم رب الشهداء والصدیقین شهید : جعفر شمسی نام عملیات : والفجر۸ نام پدر: رضا محل شهادت :  فاو تاریخ تولد:  ۱۳۴۴ تاریخ شهادت : ۲۶/۱۱/۱۳۶۴ محل تولد: ساری- روستای جامخانه زندگینامه شهید شمسی در...

ادامه مطلب ...
شهید جاویدالاثر عیسی زحمتکش

شهید جاویدالاثر عیسی زحمتکش

بسم رب الشهداء و الصدیقین شهید عیسی زحمتکش شهید: عیسی زحمتکش نام پدر : حسین منطقۀ شهادت: زبیدات –ابوغریب تاریخ تولد : ۱۳۳۶ تاریخ شهادت :  ۲۱/۲/  ۱۳۶۵ محل تولد : ساری روستای...

ادامه مطلب ...
شهید محمد علی باقری

شهید محمد علی باقری

بسم رب الشهدا والصدیقین شهید محمد علی باقری شهید : محمد علی باقری نام پدر :ابولقا سم منطقه عملیات : کر بلای ۵ (شلمچه) تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت :۲۱/۱۰/۱۳۶۵ محل تولد :ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
شهید جاویدالاثر شعبان باقری

شهید جاویدالاثر شعبان باقری

بسم رب الشهداء و الصدقین شهید جاویدالاثر شعبان باقری شهید : شعبان باقری نام پدر : احمد منطقۀ عملیاتی :  کربلای ۵ شلمچه تاریخ تولد :  ۱۳۴۶ تاریخ شهادت :  ۲۲/۱۰/۱۳۶۵ زندگینامه شهید بزرگوار...

ادامه مطلب ...
شهید عقیل عبادی

شهید عقیل عبادی

 بسم رب الشهداء و الصدیقین شهید عقیل عبادی شهید : عقیل عبادی نام پدر : علی اکبر منطقه عملیات : کربلا ۵ شلمچه تاریخ تولد :۱۳۳۴ تارسیخ تولد : ۱۱/۱۱/۱۳۶۵ محل  تولد : ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
شهید قدرت الله باقری

شهید قدرت الله باقری

بسم رب الشهداء و الصدقین شهید قدرت الله باقری شهید : قدرت الله باقری نام عملیات :  کربلای ۵ نام پدر : اصغر محل شهادت :  شلمچه تاریخ تولد :  ۱۳۳۷ تاریخ شهادت :  ۱۱/۱۱/۱۳۶۵ محل تولد : ساری –...

ادامه مطلب ...
شهید سید محمد ابراهیم کمالی

شهید سید محمد ابراهیم کمالی

 بسم رب الشهداء والصدقین شهید سید محمد ابراهیم کمالی شهید : سید محمد  ابراهیم  کمالی نام پدر : سید ولی الله منطقه عملیات : نفت شهر تاریخ تولد :  ۱۳۴۵ تاریخ شهادت : ۳/۱۲/۱۳۶۵ محل تولد : ساری –...

ادامه مطلب ...
طلبه شهید باقر عبادی

طلبه شهید باقر عبادی

بسم رب الشهداء والصدقین طلبه شهید باقر عبادی شهید : طلبه شهید باقر عبادی نام پدر : جانبرار منطقه عملیات : بانه-کربلای ۱۰ تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت : ۱/۲/۱۳۶۶ محل تولد : ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
شهید سهراب شمسی

شهید سهراب شمسی

بسم رب الشهداء والصدقین شهید سهراب شمسی شهید : سهراب شمسی نام پدر : گتی منطقه عملیات : بمباران هوائی دشمن (نیروگاه شهید سلیمی نکا) تاریخ تولد : ۱۳۴۲ تاریخ شهادت : ۷/۷/۱۳۶۶ محل تولد : ساری –...

ادامه مطلب ...
شهید رجبعلی عبدالله آبادی

شهید رجبعلی عبدالله آبادی

بسم رب الشهداء والصدقین شهید رجبعلی عبدالله آبادی شهید : رجبعلی عبدالله آبادی نام پدر :  احمد علی منطقه عملیات : بمباران هوائی دشمن (نیروگاه شهید سلیمی نکا) تاریخ تولد : ۱۳۴۱ تاریخ شهادت :...

ادامه مطلب ...
شهید اکبر باقری

شهید اکبر باقری

بسم رب الشهداء والصدقین شهید اکبر باقری شهید : اکبر باقری نام پدر : علی اصغر منطقه عملیات : (پاسگاه زید عراق بیمارستان گلستان اهواز ) تاریخ تولد : ۱۳۴۶ تاریخ شهادت : ۷/۸/۱۳۶۶ محل تولد : ساری –...

ادامه مطلب ...
شهید علی اکبر بالوئی

شهید علی اکبر بالوئی

بسم رب الشهداء والصدقین شهید علی اکبر بالوئی شهید :  علی اکبر بالویی نام پدر :  ذولفعلی منطقه عملیات :  هزار قله مریوان تاریخ تولد : ۱۳۴۴ تاریخ شهادت : ۹/۱۱/۱۳۶۶ محل تولد : ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
شهید حسین جی افزام

شهید حسین جی افزام

بسم رب الشهداء والصدقین شهید حسین جی افزام شهید :  حسین جی افزام نام پدر :  داوود منطقه عملیات : فاو تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت :  ۲۹/۱/۱۳۶۷ محل تولد : ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
طلبه شهید محمد خائفی

طلبه شهید محمد خائفی

بسم رب الشهداء والصدقین طلبه شهید محمد خائفی شهید :  طلبه شهید محمد خائفی نام پدر :  عزیز منطقه عملیات :  شلمچه تاریخ تولد : ۱۳۵۱ تاریخ شهادت :  ۲۸/۲/۱۳۶۷ محل تولد : ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
طلبه شهید حسن جمشیدی

طلبه شهید حسن جمشیدی

بسم رب الشهداء والصدقین طلبه شهید حسن جمشیدی شهید :  حسن جمشیدی نام پدر : محمود منطقه عملیات :  فاو تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت :  ۴/۴/۱۳۶۷ محل تولد : ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
شهید محمد خائفی

شهید محمد خائفی

 بسم رب الشهداء والصدقین شهید محمد خائفی شهید :  محمّد خائفی نام پدر : رمضان منطقه عملیات :  فاو تاریخ تولد : ۱۳۴۶ تاریخ شهادت :  ۲۲/۴/۱۳۶۷ محل تولد : ساری – روستای...

ادامه مطلب ...
شهید علی بابائی

شهید علی بابائی

بسم رب الشهداء والصدقین شهید علی بابائی شهید :  علی بابا ئی نام پدر : اصغر منطقه عملیات :  بم (کرمان ) تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت : ۶/۷/۱۳۶۷ محل تولد : ساری – روستای جامخانه زندگینامه    ...

ادامه مطلب ...
جانباز شهید علی عبدالله آبادی

جانباز شهید علی عبدالله آبادی

بسم رب الشهداء والصدقین جانباز شهید علی عبدالله آبادی شهید :  جانباز شیمیائی علی عبدالله آبادی نام پدر : احمد علی منطقه عملیات : بر اثر شدت جراحات شیمیائی در بیمارستان تاریخ تولد :...

ادامه مطلب ...
جانباز شهید رسول شمسی

جانباز شهید رسول شمسی

بسم رب الشهداء والصدقین جانباز شهید رسول شمسی شهید :  جانباز شیمیائی رسول شمسی نام پدر : حاج علی منطقه عملیات :  بر اثر شدت جراحات شیمیائی در بیمارستان تاریخ تولد :  ۲/۴/۱۳۴۰ تاریخ شهادت :...

ادامه مطلب ...

گالری

آرشیو
دکمه ابزار

خادم الحسین مرحوم کربلائی حاج کریم اصغری

مهمان برایت آمده حسین جان روحش به سویت پر زده حسین جان

دفتر دسته موزیک در گوگل مپ