هیئت امام حسین(ع)حسینیه اعظم جامخانه
منوی سایت منوی سایت

سیمای چهارده معصوم(ع)

سیمای امام حسن (ع)

سیمای امام حسن (ع)

سیمای امام حسن علیه السلام نام القاب کنیه               حسن مجتبی، سید، سبط، زکی، تقی، امین، زاهد و طیب ابو محمد نام پدر نام مادر علی فاطمه تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت...

ادامه مطلب ...
سیمای امام علی (ع)

سیمای امام علی (ع)

سیمای امام علی علیه السلام نام القاب کنیه             علی امیرالمومنین،یعسوب الدین،یعسوب المومنین،قاید الغر المحجلین، امام المتقین،سید الاوصیا،اسدالله،مرتضی،حیدرانزع،قضم،وصی....

ادامه مطلب ...
سیمای امام رضا (ع)

سیمای امام رضا (ع)

سیمای امام رضا علیه السلام نام القاب کنیه علی رضا-عالم ال محمد-صابر-رضی-فاضل-صدیق ابوالحسن ثانی نام پدر نام مادر موسی نجمه تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت مدت عمر ۱۱ ذی...

ادامه مطلب ...
سیمای امام موسی کاظم(ع)

سیمای امام موسی کاظم(ع)

سیمای امام موسی کاظم(ع) نام القاب کنیه موسی کاظم-صابر-صالح-امین-عبدالصالح-باب الحوایج-ابولحسن ماضی-ابوعلی ابوابراهیم-ابوالحسن نام پدر نام مادر جعفر حمیده تاریخ ولادت محل...

ادامه مطلب ...
سیمای امام علی نقی(ع)

سیمای امام علی نقی(ع)

سیمای امام علی نقی علیه السلام نام القاب کنیه علی هادی،ناصح،متوکل،فتاح،مرتضی ابوالحسن ثالث نام پدر نام مادر محمد سمانه مغربیه تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت مدت عمر ۱۵...

ادامه مطلب ...
سیمای امام حسن عسگری(ع)

سیمای امام حسن عسگری(ع)

سیمای امام حسن عسگری علیه السلام نامالقابکنیه حسن زکی عسگریابو محمد نام پدرنام مادر علی حدیث سلیل تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت مدت عمر ۸ ربیع الثانی سنه ۲۳۲ هجری مدینه طیبه ...

ادامه مطلب ...
سیمای چهارده معصوم ( امام مهدی(عج) )

سیمای چهارده معصوم ( امام مهدی(عج) )

امام مهدی (ع) نام پدرنام مادر حسننرجس خاتون تاریخ ولادتمحل ولادتمدت امامتمدت عمر ۱۵ ماه شعبان سنۀ ۲۵۵ هجریسامرااز سال  ۲۶۰ شروع شده استامام مهدی (عج) زنده و از نظرها غایب...

ادامه مطلب ...
سیمای امام محمد تقی (ع)

سیمای امام محمد تقی (ع)

سیمای امام محمد تقی علیه السلام نام القاب کنیه محمد جواد-تقی-مرتضی-منتجب-مختار-قانع عالم ابوجعفر ثانی نام پدر نام مادر علی سبیکه تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت مدت عمر ۱۰...

ادامه مطلب ...
سیمای حضرت محمد صلی الله

سیمای حضرت محمد صلی الله

سیمای حضرت محمد صلی الله نام القاب کنیه محمد مصطفی،احمد،عبدالله ،یس،فاتح،خاتم،کاف،مقفی و حاشر ابوالقاسم نام پدر نام مادر عبدالله آمنه تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت...

ادامه مطلب ...
سیمای امام جعفر صادق(ع)

سیمای امام جعفر صادق(ع)

سیمای امام جعفر صادق(ع) نام القاب کنیه جعفر صادق ابو عبدالله نام پدر نام مادر محمد ام فروه تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت مدت عمر ۱۷ ربیع الاول سنه ۸۳ هجری مدینه طیبه ۱۱...

ادامه مطلب ...
امام محمد باقر (ع)

امام محمد باقر (ع)

امام محمد باقر علیه السلام نام القاب کنیه محمد باقرالعلوم-شاکر-هادی-امین شبیه-به خاطر شباهت ایشان به پیامبر اکرم ابوجعفر نام پدر نام مادر علی فاطمه بنت اسد تاریخ ولادت محل...

ادامه مطلب ...
سیمای فاطمه زهرا سلام الله

سیمای فاطمه زهرا سلام الله

سیمای فاطمه زهرا سلام الله نام القاب کنیه             فاطمه زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، بتول، راضیه، مرضیه ام ابیها نام پدر نام مادر محمد خدیجه کبری تاریخ ولادت محل ولادت...

ادامه مطلب ...
سیمای امام حسین (ع)

سیمای امام حسین (ع)

سیمای امام حسین علیه السلام  نام القاب کنیه                     حسین سید الشهدا، سبط الثانی،شباب اهل الجنه،رشید، وفی ،طیب، سید، زکی، مبارک ابو عبدالله و ابو علی نام پدر نام مادر ...

ادامه مطلب ...
سیمای امام سجاد (ع)

سیمای امام سجاد (ع)

سیمای امام سجاد علیه السلام نام القاب کنیه علی زین العابدین،سیدالساجدین،سجاد،زکی،امین و ابومحمد،ابوالحسن نام پدر نام مادر   حسین شهربانو-بنت یزدگرد سوم تاریخ ولادت    ...

ادامه مطلب ...

گالری

آرشیو
دکمه ابزار

خادم الحسین مرحوم کربلائی حاج کریم اصغری

مهمان برایت آمده حسین جان روحش به سویت پر زده حسین جان

دفتر دسته موزیک در گوگل مپ