چند نکته درمورد اذیت و آزار مردم   . یکی از گناهان کبیره است. . پیامبر اکرم فرمود : ( مَن آذی مُؤمِنَاً فَقد آذانِی ) کسیکه مومنی را اذیت کند مانند این است که ،من را اذیت کرده . . آزار دیگران...

ادامه مطلب ...