آیه ی تطهیر مختص اهل کساء است و زنان پیامبر را شامل نمی شود ابو المحاسن حنفی ( از علمای حنفی مذهب ) : آیه ی تطهیر مختص اهل کساء است و زنان پیامبر را شامل نمی شود :وقوله تعالى: {إِنَّمَا...

ادامه مطلب ...