برخلاف آنچه که در سریال مختارنامه به تصویر درآمد، اختلافات ابراهیم مالک اشتر و مختار ثقفی بسیار عمیق و جدی بود به طوری که بعد از قتل مختار توسط سپاه مصعب بن زبیر در کوفه، مالک اشتر با مصعب...

ادامه مطلب ...