زندگینامه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی   تولد :۱۲ ذالحجهُ ۳۶۲ هجری کاث، خوارزم ( شهر کارا ـ کلپاکسکایا کنونی وا قع در ا زبکستان)   وفا ت : ۴ رجب ۴۴۰ هجری غزنه ( غزنه کنونی در ا فغا نستان...

ادامه مطلب ...