ازدواج با خدیجه‏ «خدیجه» دختر «خویلد» (بن أسد بن عبد العزّى بن قصىّ) که زنى تجارت پیشه و شرافتمند و ثروتمند بود، مردان را براى بازرگانى اجیر مى‏کرد، و سرمایه‏اى از مال خویش را براى تجارت...

ادامه مطلب ...