اظهارات مفتي اعظم عربستان در مشروعيت بيعت يزيد و حرمت قيام امام حسين (علیه اسلام) هر دم از اين باغ بري مي رسد تازه تر از تازه تري مي رسد.مفتيان وهابيت كه روزي فتوا به كفر شيعه و روزي...

ادامه مطلب ...