امام باقر و مرد مسیحی امام باقر ، محمد بن علی بن الحسین " ع " ، لقبش " باقر " است . باقر یعنی شکافنده . به آن حضرت " باقر العلوم " می‏گفتند ، یعنی‏ شکافنده دانشها . مردی مسیحی ، به صورت سخریه و...

ادامه مطلب ...