خواندن فاتحه برای اموات چگونه است؟   به یاد مردگان کارهای خیر انجام دهید زیرا انها به شدت نیازمند هستند در اسلام فراوان سفارش شده که به یاد مردگان باشید و به نیّت آن‌ها کارهای خیر...

ادامه مطلب ...