سیمای حضرت محمد صلی الله نام القاب کنیه محمد مصطفی،احمد،عبدالله ،یس،فاتح،خاتم،کاف،مقفی و حاشر ابوالقاسم نام پدر نام مادر عبدالله آمنه تاریخ ولادت محل ولادت مدت امامت...

ادامه مطلب ...