آیات مهدوی بهتر است قبل از توضیح آیات، توضیح مختصری در مورد تأویل بیان کنیم. تأویل به معنای حقیقت است. به این معنا که برخی از آیات قرآن یک معنای ظاهری دارد و یک معنای حقیقی و باطنی و وقتی می...

ادامه مطلب ...