وهابیت و غلو در مورد احمد بن حنبل یکی از حربه های به ظاهر قوی آقایان وهابیها در باره شیعه و رهبران مذهبی آنان استفاده از سخنان و عقایدی است که در لابلای بعضی از کتابهای شیعه و یا...

ادامه مطلب ...