روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی ـ روز داروسازی راز کیمیاگری رویای همیشگی اش شده بود و آرزویی محال و دست نیافتنی. می خواست، کیمیاگری شود، یگانه تاریخ می خواست اکسیر اعظم را کشف و مس را...

ادامه مطلب ...