امام محمد باقر علیه السلام نام القاب کنیه محمد باقرالعلوم-شاکر-هادی-امین شبیه-به خاطر شباهت ایشان به پیامبر اکرم ابوجعفر نام پدر نام مادر علی فاطمه بنت اسد تاریخ ولادت محل...

ادامه مطلب ...