خلیجی همیشه فارسی خلیجی همیشه فارسی تهیه کننده : مجید مکاری منبع : راسخون خلیج فارس از سمت شمال با ایران، از غرب با کویت و عراق و از جنوب با عربستان، بحرین و امارت متحده عربی همسایه است....

ادامه مطلب ...