بررسی و تحلیل نقش عمروعاص در تاریخ اسلام عمرو از نیرنگ بازان، اشراف و بزرگان قریش بوده است که بنا به مصالح سیاسی و پیش بینی واقعیات آینده، اسلام را پذیرفت که می توان برای آن دلایل متعددی بیان...

ادامه مطلب ...