بعثت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در تاریخ بعثت رسول خدا، قول مشهور شیعه امامیه بیست و هفتم ماه رجب و قول مشهور فرق دیگر مسلمین ماه رمضان است، یعقوبى مى‏نویسد: هنگامى رسول خدا مبعوث شد که...

ادامه مطلب ...