دریغ از یک بیانیه و موضع گیری رسمی؛ بی تفاوتی مسئولان به تجاوز مأموران عربستانی به دو نوجوان ایرانی! مأموران بازرسی فرودگاه، دو پسر نوجوانان ایرانی را برای بازرسی به اتاقی منتقل کردند و...

ادامه مطلب ...