تازه مسلمان دو همسایه ، که یکی مسلمان و دیگری نصرانی بود ، گاهی با هم راجع به‏ اسلام سخن می‏گفتند . مسلمان که مرد عابد و متدینی بود آن قدر از اسلام‏ توصیف و تعریف کرد که همسایه نصرانیش به اسلام...

ادامه مطلب ...