تغييرات در ضريح مطهر نبوي +تصاوير براي سومين بار در 12 ساله اخير، بخشي از پنجره طلايي مرقد مطهر حضرت رسول (صلي الله و عليه و آله) تغيير كرده است در ساليان قبل، بخش بالايي پنجره هاي...

ادامه مطلب ...