جهاد نكاح با خواهر نيز بحكم وهابيت مجاز است مفتي وهابي عربستان در ادامه فتواهاي گمراه كننده خود درباره تروريست هاي سوريه جهاد نكاح حتي با خواهر را مجاز خواند به گزارش...

ادامه مطلب ...