به مناسبت ۲ فروردین ماه؛ نقطه عطفی در انقلاب اسلامی/ حمله به مدرسه فیضیه قم، سرآغاز آشنایی مردم با واقعیتهای دردناک جامعه ایران در خاندان پهلوی واقعه یورش نظامیان حکومت شاه به مدرسه فیضیه...

ادامه مطلب ...