برخی از نشانه های آخرالزمان    رسول خدا(صلّ الله علیه و آله وسلم) خطاب به جابر بن عبدالله انصاری چنین فرمودند ای جابر، در آخرالزمان:    مردان لباس زنانه میپوشند؛    پرده های حیا از زنان...

ادامه مطلب ...