مسجد جمکران کی و چگونه ساخته شد مسجد مقدّس جمکران، روز هفدهم رمضان ۳۷۳ هجری به فرمان حضرت بقیه الله، أرواحنا فداه، در کنار روستای جمکران تأسیس شد. تاریخچه ی آن ـ به طوری که در این نوشتار...

ادامه مطلب ...