چند حکایت از امام حسین علیه السلام روش پند دادن گناه کار جوانى خدمت امام حسین علیه السلام رسید و گفت: «من مردى گناه کارم و نمى توانم خود را از انجام گناهان بازدارم، مرا نصیحتى فرما» امام حسین...

ادامه مطلب ...