ارزش انسان در قرآن برای ارزش‌سنجی خیلی از موجودات روش معین شده‌ای داریم. مثلا معیار سنجش ارزش طلا به وزن و عیار موجود در آن است. معیار ارزش‌سنجی انسان‌ها در چیست؟ ارزش انسان به‌راحتی...

ادامه مطلب ...